1 Timotei 3

1Adevărat* este cuvântul acesta: „Dacă râvneşte cineva să fie episcop**1, doreşte un lucru bun.”*1 Tim 1:15 **Fapte 20:28; Fil 1:1 Efes 4:12

2Dar trebuie ca episcopul* să fie fără prihană, bărbatul** unei singure neveste, cumpătat, înţelept, vrednic de cinste, primitor de oaspeţi, în stare să înveţe pe alţii.*Tit 1:6 **1 Tim 5:9 2 Tim 2:24

3Să nu fie nici beţiv*, nici bătăuş**, nici doritor de câştig mârşav, ci să fie blând††, nu gâlcevitor, nu iubitor de bani;*1 Tim 3:8; Tit 1:7 **2 Tim 2:24 1 Pet 5:2 ††2 Tim 2:24

4să-şi chivernisească bine casa şi să-şi ţină* copiii în supunere cu toată cuviinţa.*Tit 1:6

5Căci dacă cineva nu ştie să-şi cârmuiască bine casa lui, cum va îngriji de Biserica lui Dumnezeu?

6Să nu fie întors la Dumnezeu de curând, ca nu cumva să se îngâmfe şi să* cadă în osânda diavolului.*Isa 14:12

7Trebuie să aibă şi o bună mărturie din* partea celor de afară, pentru ca să nu ajungă de ocară şi** să cadă în cursa diavolului.*Fapte 22:12; 1 Cor 5:12; 1 Tes 4:12 **1 Tim 6:9; 2 Tim 2:26

8Diaconii*, de asemenea, trebuie să fie cinstiţi, nu cu două feţe, nu** băutori de mult vin, nu doritori de câştig mârşav,*Fapte 6:3 **Lev 10:9; Ezec 44:21; 1 Tim 3:3

9ci să păstreze* taina credinţei într-un cuget curat.*1 Tim 1:19

10Trebuie cercetaţi întâi şi, numai dacă sunt fără prihană, să fie diaconi.

11Femeile, de asemenea*, trebuie să fie cinstite, neclevetitoare, cumpătate, credincioase în toate lucrurile.*Tit 2:3

12Diaconii să fie bărbaţi ai unei singure neveste şi să ştie să-şi cârmuiască bine copiii şi casele lor.

13Pentru că cei ce* slujesc bine ca diaconi dobândesc un loc de cinste şi o mare îndrăzneală în credinţa care este în Hristos Isus.*Mat 25:21

14Îţi scriu aceste lucruri cu nădejdea că voi veni în curând la tine.

15Dar, dacă voi zăbovi, să ştii cum trebuie să te porţi în* casa lui Dumnezeu, care este Biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul şi temelia adevărului.*Efes 2:21; Efes 2:22; 2 Tim 2:20

16Şi, fără îndoială, mare este taina evlaviei… „Cel ce* a fost arătat în trup a fost dovedit** neprihănit în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit†† printre neamuri, a fost crezut*† în lume, a fost înălţat†* în slavă.”*Ioan 1:14; 1 Ioan 1:2 **Mat 3:16; Ioan 1:32; Ioan 1:33; Ioan 15:26; Ioan 16:8; Ioan 16:9; Rom 1:4; 1 Pet 3:18; 1 Ioan 5:6 Mat 28:2; Marc 16:5; Luca 2:13; Luca 24:4; Ioan 20:12; Efes 3:10; 1 Pet 1:12 ††Fapte 10:34; Fapte 13:46; Fapte 13:48; Rom 10:18; Gal 2:8; Efes 3:5; Efes 3:6; Efes 3:8; Col 1:27; Col 1:28; 1 Tim 2:7 *†Col 1:6; Col 1:23 †*Luca 24:51; Fapte 1:9; 1 Pet 3:22


1) Sau: priveghetor.

©2022 Lorand.work