Efeseni 3

1Iată de ce eu, Pavel, întemniţatul* lui Isus Hristos pentru** voi, neamurilor…*Fapte 21:33; Fapte 28:17; Fapte 28:20; Efes 4:1; Efes 6:20; Fil 1:7; Fil 1:13; Fil 1:14; Fil 1:16; Col 4:3; Col 4:18; 2 Tim 1:8; 2 Tim 2:9; Filim 1:1; Filim 1:11 **Gal 5:9; Col 1:24; 2 Tim 2:10

2(Dacă cel puţin aţi auzit de isprăvnicia* harului lui** Dumnezeu, care mi-a fost dată faţă de voi.*Rom 1:5; Rom 11:13; 1 Cor 4:1; Efes 4:7; Col 1:25 **Fapte 9:15; Fapte 13:2; Rom 12:3; Gal 1:16; Efes 3:8

3Prin* descoperire** dumnezeiască am luat cunoştinţă de taina aceasta, despre care†† vă scrisei în puţine cuvinte.*Fapte 22:17; Fapte 22:21; Fapte 26:17; Fapte 26:18 **Gal 1:12 Rom 16:25; Col 1:26; Col 1:27 ††Efes 1:9; Efes 1:10

4Citindu-le, vă puteţi închipui priceperea pe care o am eu despre* taina lui Hristos,*1 Cor 4:1; Efes 6:19

5care* n-a fost făcută cunoscută fiilor oamenilor în celelalte veacuri, în felul cum** a fost descoperită acum sfinţilor apostoli şi proroci ai lui Hristos, prin Duhul.*Fapte 10:28; Rom 16:25; Efes 3:9 **Efes 2:20

6Că adică neamurile sunt* împreună-moştenitoare cu noi, alcătuiesc** un singur trup cu noi şi iau parte cu noi la aceeaşi făgăduinţă în Hristos Isus, prin Evanghelia aceea*Gal 3:28; Gal 3:29; Efes 2:14 **Efes 2:15; Efes 2:16 Gal 3:14

7al cărei* slujitor am fost făcut eu, după** darul harului lui Dumnezeu, dat mie prin lucrarea puterii Lui.*Rom 15:16; Col 1:23; Col 1:25 **Rom 1:5 Rom 15:18; Efes 1:19; Col 1:29

8Da, mie*, care sunt cel mai neînsemnat dintre toţi sfinţii, mi-a fost dat harul acesta să** vestesc neamurilor bogăţiile nepătrunse ale lui Hristos*1 Cor 15:9; 1 Tim 1:13; 1 Tim 1:15 **Gal 1:16; Gal 2:8; 1 Tim 2:7; 2 Tim 1:11 Efes 1:7; Col 1:27

9şi să pun în lumină înaintea tuturor care este isprăvnicia acestei taine* ascunse** din veacuri în Dumnezeu, care a făcut toate lucrurile,*Efes 3:3; Efes 1:9 **Rom 16:25; Efes 3:5; 1 Cor 2:7; Col 1:26 Ps 33:6; Ioan 1:3; Col 1:16; Evr 1:2

10pentru ca* domniile şi stăpânirile** din locurile cereşti să cunoască azi, prin Biserică, înţelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu,*1 Pet 1:12 **Rom 8:38; Efes 1:21; Col 1:6; 1 Pet 3:22 1 Cor 2:7; 1 Tim 3:16

11după* planul veşnic pe care l-a făcut în Hristos Isus, Domnul nostru.*Efes 1:9

12În El avem, prin credinţa în El, slobozenia şi apropierea* de Dumnezeu cu** încredere.*Efes 2:18 **Evr 4:16

13Vă rog iarăşi* să nu vă pierdeţi cumpătul din pricina necazurilor mele pentru** voi: aceasta este slava voastră.)*Fapte 14:22; Fil 1:14; 1 Tes 3:3 **Efes 3:1 2 Cor 1:6

14…Iată de ce, zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Isus Hristos,

15din care îşi trage numele orice* familie, în ceruri şi pe pământ,*Efes 1:10; Fil 2:9

16şi-L rog ca, potrivit cu* bogăţia slavei Sale, să** vă facă să vă întăriţi în putere, prin Duhul Lui, în omul dinăuntru,*Rom 9:23; Efes 1:7; Fil 4:19; Col 1:27 **Efes 6:10; Col 1:11 Rom 7:22; 2 Cor 4:16

17aşa încât* Hristos să locuiască în inimile voastre prin credinţă; pentru ca**, având rădăcina şi temelia puse în dragoste,*Ioan 14:23; Efes 2:22 **Col 1:23; Col 2:7

18* puteţi pricepe împreună cu toţi sfinţii care** sunt lărgimea, lungimea, adâncimea şi înălţimea*Efes 1:18 **Rom 10:3; Rom 10:11; Rom 10:12

19şi să cunoaşteţi dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoştinţă, ca să ajungeţi plini de* toată plinătatea lui Dumnezeu.*Ioan 1:16; Efes 1:23; Col 2:9; Col 2:10

20Iar a Celui* ce, prin** puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi,*Rom 16:25; Iuda 1:24 **1 Cor 2:9 Efes 3:7; Col 1:29

21a Lui* să fie slava în Biserică şi în Hristos Isus, din neam în neam, în vecii vecilor! Amin.*Rom 11:36; Rom 16:27; Evr 13:21

©2022 Lorand.work