Efeseni 2

1Voi* eraţi** morţi în greşelile şi în păcatele voastre,*Ioan 5:24; Col 2:13 **Efes 2:5; Efes 4:18

2în* care trăiaţi odinioară după mersul lumii acesteia, după domnul** puterii văzduhului, a duhului care lucrează acum în fiii neascultării.*1 Cor 6:11; Efes 4:22; Col 1:21; Col 3:7; 1 Ioan 5:19 **Efes 6:12 Efes 5:6; Col 3:6

3Între* ei eram şi noi toţi odinioară, când trăiam în poftele** firii noastre pământeşti, când făceam voile firii pământeşti şi ale gândurilor noastre şi eram din fire copii ai mâniei, ca şi ceilalţi.*Tit 3:3; 1 Pet 4:3 **Gal 5:16 Ps 51:5; Rom 5:12; Rom 5:14

4Dar Dumnezeu, care este bogat* în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit,*Rom 10:12; Efes 1:7; Efes 2:7

5măcar* că eram morţi în greşelile noastre, ne-a** adus la viaţă împreună cu Hristos (prin har sunteţi mântuiţi).*Rom 5:6; Rom 5:8; Rom 5:10; Efes 2:1 **Rom 6:4; Rom 6:5; Col 2:12; Col 2:13; Col 3:1

6El ne-a înviat împreună şi ne-a pus să şedem împreună în locurile cereşti*, în Hristos Isus,*Efes 1:20

7ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăţie a harului Său, în bunătatea* Lui faţă de noi în Hristos Isus.*Tit 3:4; Rom 3:24

8Căci* prin har aţi fost mântuiţi, prin** credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu.*Efes 2:5 **Rom 4:16; 2 Tim 1:9 Mat 16:17; Ioan 6:44; Ioan 6:65; Rom 10:14; Rom 10:15; Rom 10:17; Efes 1:19; Fil 1:29

9Nu* prin fapte, ca să nu se laude nimeni.*Rom 3:20; Rom 3:27; Rom 3:28; Rom 4:2; Rom 9:11; Rom 11:6; 1 Cor 1:29; 2 Tim 1:9; Tit 3:5

10Căci noi suntem lucrarea* Lui şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a** pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele.*Deut 32:6; Ps 100:3; Isa 19:25; Isa 29:23; Isa 44:21; Ioan 3:3; Ioan 3:5; 1 Cor 3:9; 2 Cor 5:5; 2 Cor 5:17; Efes 4:24; Tit 2:14 **Efes 1:4

11De aceea, voi, care altădată eraţi neamuri din naştere, numiţi netăiaţi împrejur de către aceia care se cheamă tăiaţi împrejur şi care sunt tăiaţi împrejur în trup* de mâna omului,*1 Cor 12:2; Efes 5:8; Col 2:21; Col 2:13

12aduceţi-vă aminte* că în vremea aceea** eraţi fără Hristos, fără drept de cetăţenie în Israel, străini de legămintele†† făgăduinţei, fără*† nădejde şi fără†* Dumnezeu în lume.*Rom 2:28; Rom 2:29; Col 2:11 **Efes 4:18; Col 1:21 Ezec 13:9; Ioan 10:16 ††Rom 9:4; Rom 9:8 *†1 Tes 4:13 †*Gal 4:8; 1 Tes 4:5

13Dar acum*, în Hristos Isus, voi, care odinioară eraţi depărtaţi**, aţi fost apropiaţi prin sângele lui Hristos.*Gal 3:28 **Fapte 2:39; Efes 2:17

14Căci El* este pacea noastră, care din doi a** făcut unul şi a surpat zidul de la mijloc care-i despărţea*Mica 5:5; Ioan 16:33; Fapte 10:36; Rom 5:1; Col 1:20 **Ioan 10:16; Gal 3:28

15şi, în trupul Lui, a înlăturat* vrăjmăşia** dintre ei, Legea poruncilor, în orânduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în El Însuşi un singur om nou, făcând astfel pace,*Col 2:14; Col 2:20 **Col 1:22 2 Cor 5:17; Gal 6:15; Efes 4:24

16şi a împăcat* pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit** vrăjmăşia.*Col 1:20 **Rom 6:6; Rom 8:3; Col 2:14

17El a venit astfel* să aducă vestea bună a păcii vouă, celor ce eraţi departe, şi pace celor** ce erau aproape.*Isa 57:19; Zah 9:10; Fapte 2:39; Fapte 10:36; Rom 5:1; Efes 2:13; Efes 2:14 **Ps 148:14

18Căci prin* El şi unii, şi alţii avem intrare la Tatăl, într-un** Duh.*Ioan 10:9; Ioan 14:6; Rom 5:2; Efes 3:12; Evr 4:16; Evr 10:19; Evr 10:20; 1 Pet 3:18 **1 Cor 12:13; Efes 4:4

19Aşadar, voi nu mai sunteţi nici străini, nici oaspeţi ai casei, ci sunteţi împreună-cetăţeni* cu sfinţii, oameni din casa** lui Dumnezeu,*Fil 3:20; Evr 12:22; Evr 12:23 **Gal 6:10; Efes 3:15

20fiind zidiţi* pe** temelia apostolilor şi prorocilor, piatra†† din capul unghiului fiind Isus Hristos.*1 Cor 3:9; 1 Cor 3:10; Efes 4:12; 1 Pet 2:4; 1 Pet 2:5 **Mat 16:18; Gal 2:9; Apoc 21:14 1 Cor 12:28; Efes 4:11 ††Ps 118:22; Isa 28:16; Mat 21:42

21În El* toată clădirea, bine închegată, creşte ca să fie un Templu** sfânt în Domnul.*Efes 4:15; Efes 4:16 **1 Cor 3:17; 1 Cor 6:19; 2 Cor 6:16

22Şi prin* El şi voi sunteţi zidiţi împreună, ca să fiţi un locaş al lui Dumnezeu, prin Duhul.*1 Pet 2:5

©2022 Lorand.work