Faptele apostolilor 20

Pavel în Macedonia

1Când a încetat zarva, Pavel a chemat pe ucenici şi, după ce le-a dat sfaturi, şi-a luat ziua bună de la ei şi a* plecat în Macedonia.*1 Cor 16:5; 1 Tim 1:3

2A străbătut ţinutul acesta şi a dat ucenicilor o mulţime de sfaturi. Apoi a venit în Grecia,

3unde a rămas trei luni. Era gata să plece cu corabia în Siria, dar* iudeii i-au întins curse. Atunci s-a hotărât să se întoarcă prin Macedonia.*Fapte 9:23; Fapte 23:12; Fapte 25:3; 2 Cor 11:26

4Avea ca tovarăşi până în Asia pe: Sopater din Bereea, fiul lui Pir, Aristarh* şi Secund din Tesalonic, Gaius** din Derbe, Timotei, precum şi Tihic†† şi Trofim*†, care erau din Asia.*Fapte 19:29; Fapte 27:2; Col 4:10 **Fapte 19:29 Fapte 16:1 ††Efes 6:21; Col 4:7; 2 Tim 4:12; Tit 3:12 *†Fapte 21:29; 2 Tim 4:20

5Aceştia au luat-o înainte şi ne-au aşteptat la Troa.

6Iar noi, după zilele* Praznicului Azimilor, am plecat cu corabia din Filipi şi, în cinci zile, am ajuns la ei în** Troa, unde am stat şapte zile.*Exod 12:14; Exod 12:15; Exod 23:15 **Fapte 16:8; 2 Cor 2:12; 2 Tim 4:13

Învierea lui Eutih

7În ziua dintâi* a săptămânii, eram adunaţi laolaltă ca să** frângem pâinea. Pavel, care trebuia să plece a doua zi, vorbea ucenicilor şi şi-a lungit vorbirea până la miezul nopţii.*1 Cor 16:2; Apoc 1:10 **Fapte 2:42; Fapte 2:46; 1 Cor 10:16; 1 Cor 11:20

8În* odaia de sus, unde eram adunaţi, erau multe lumini.*Fapte 1:13

9Şi un tânăr, numit Eutih, care şedea pe fereastră, a adormit de-a binelea în timpul lungii vorbiri a lui Pavel; biruit de somn, a căzut din catul al treilea şi a fost ridicat mort.

10Dar Pavel s-a coborât, s-a* repezit spre el, l-a luat în braţe şi a zis: „Nu** vă tulburaţi, căci sufletul lui este în el.”*1 Imp 17:21; 2 Imp 4:34 **Mat 9:24

11După ce s-a suit iarăşi, a frânt pâinea, a cinat şi a mai vorbit multă vreme până la ziuă. Apoi a plecat.

12Flăcăul a fost adus viu, şi lucrul acesta a fost pricina unei mari mângâieri.

Pavel la Milet

13Noi am venit înaintea lui Pavel la corabie şi am plecat cu corabia la Asos, unde ne învoiserăm să ne întâlnim din nou, pentru că el trebuia să facă drumul pe jos.

14Când s-a întâlnit cu noi în Asos, l-am luat în corabie şi ne-am dus la Mitilene.

15De aici am mers pe mare şi a doua zi am ajuns în faţa insulei Chios. În ziua următoare, de abia am atins Samos, ne-am oprit în Troghilion şi a doua zi am venit la Milet.

16Pavel se hotărâse să treacă pe lângă Efes, fără să se oprească aici, ca să nu piardă vremea în Asia, căci* se grăbea ca, dacă-i va fi cu putinţă, să** fie în Ierusalim de Ziua Cincizecimii.*Fapte 18:21; Fapte 19:21; Fapte 21:4; Fapte 21:12 **Fapte 24:17 Fapte 2:1; 1 Cor 16:8

Cuvântarea de rămas-bun

17Însă din Milet, Pavel a trimis la Efes şi a chemat pe prezbiterii Bisericii.

18Când au venit la el, le-a zis:„Ştiţi cum m-am purtat cu voi în toată vremea, din* ziua dintâi în care am pus piciorul pe pământul Asiei.*Fapte 18:19; Fapte 19:1; Fapte 19:10

19Am slujit Domnului cu toată smerenia, cu multe lacrimi şi în mijlocul încercărilor pe* care mi le ridicau uneltirile iudeilor.*Fapte 20:3

20Ştiţi că n-am* ascuns nimic din ce vă era de folos şi nu m-am temut să vă propovăduiesc şi să vă învăţ înaintea norodului şi în case*Fapte 20:27

21şi să vestesc* iudeilor şi grecilor pocăinţa** faţă de Dumnezeu şi credinţa în Domnul nostru Isus Hristos.*Fapte 18:5 **Marc 1:15; Luca 24:47; Fapte 2:38

22Şi acum, iată că, împins* de duhul, mă duc la Ierusalim, fără să ştiu ce mi se va întâmpla acolo.*Fapte 19:21

23Numai Duhul Sfânt* mă înştiinţează din cetate în cetate că mă aşteaptă lanţuri şi necazuri.*Fapte 21:4; Fapte 21:11; 1 Tes 3:3

24Dar eu nu* ţin numaidecât la viaţa mea, ca şi cum mi-ar fi scumpă, ci** vreau numai să-mi sfârşesc cu bucurie calea şi slujba pe†† care am primit-o de la Domnul Isus, ca să vestesc Evanghelia harului lui Dumnezeu.*Fapte 21:13; Rom 8:35; 2 Cor 4:16 **2 Tim 4:7 Fapte 1:17; 2 Cor 4:1 ††Gal 1:1; Tit 1:3

25Şi acum, ştiu* că nu-mi veţi mai vedea faţa, voi toţi aceia în mijlocul cărora am umblat propovăduind Împărăţia lui Dumnezeu.*Fapte 20:38; Rom 15:23

26De aceea vă mărturisesc astăzi că sunt curat de sângele* tuturor.*Fapte 18:6; 2 Cor 7:2

27Căci* nu m-am ferit să vă vestesc tot planul** lui Dumnezeu.*Fapte 20:20 **Luca 7:30; Ioan 15:15; Efes 1:11

28Luaţi seama* dar la voi înşivă şi la toată turma peste care v-a** pus Duhul Sfânt episcopi1, ca să păstoriţi Biserica Domnului, pe care a câştigat-o cu†† însuşi sângele Său.*1 Tim 4:16; 1 Pet 5:2 **1 Cor 12:28 Efes 1:7; Efes 1:14; Col 1:14; Evr 9:12; 1 Pet 1:19; Apoc 5:9 ††Evr 9:14

29Ştiu bine că, după plecarea mea, se vor* vârî între voi lupi răpitori, care nu vor cruţa turma,*Mat 7:15; 2 Pet 2:1

30şi se vor scula din* mijlocul vostru oameni care vor învăţa lucruri stricăcioase, ca să tragă pe ucenici de partea lor.*1 Tim 1:20; 1 Ioan 2:19

31De aceea vegheaţi şi aduceţi-vă aminte că, timp de trei* ani, zi şi noapte, n-am încetat să sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare din voi.*Fapte 19:10

32Şi acum, fraţilor, vă încredinţez în mâna lui Dumnezeu şi a Cuvântului* harului Său, care vă** poate zidi sufleteşte şi vă poate da moştenirea împreună cu toţi cei sfinţiţi.*Evr 13:9 **Fapte 9:31 Fapte 26:18; Efes 1:18; Col 1:12; Col 3:24; Evr 9:15; 1 Pet 1:4

33N-am râvnit nici la argintul*, nici la aurul, nici la hainele cuiva.*1 Sam 12:3; 1 Cor 9:12; 2 Cor 7:2; 2 Cor 11:9; 2 Cor 12:17

34Singuri ştiţi că* mâinile acestea au lucrat pentru trebuinţele mele şi ale celor ce erau cu mine.*Fapte 18:3; 1 Cor 4:12; 1 Tes 2:9; 2 Tes 3:8

35În toate privinţele v-am dat o pildă şi v-am arătat că*, lucrând astfel, trebuie să ajutaţi pe cei slabi şi să vă aduceţi aminte de cuvintele Domnului Isus, care Însuşi a zis: ‘Este mai ferice să dai decât să primeşti.’*Rom 15:1; 1 Cor 9:12; 2 Cor 11:9; 2 Cor 11:12; 2 Cor 12:13; Efes 4:28; 1 Tes 4:11; 1 Tes 5:14; 2 Tes 3:8

36După ce a vorbit astfel, a îngenuncheat* şi s-a rugat împreună cu ei toţi.*Fapte 7:60; Fapte 21:5

37Şi au izbucnit cu toţii în lacrimi, au căzut* pe grumazul lui Pavel şi l-au sărutat.*Gen 45:14; Gen 46:29

38Căci erau întristaţi mai ales de vorba pe care* le-o spusese el, că nu-i vor mai vedea faţa. Şi l-au petrecut până la corabie.*Fapte 20:25


1) Sau: priveghetori.

©2022 Lorand.work