1 Timotei 4

1Dar Duhul spune lămurit***, în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credinţă, ca să se alipească de duhuri înşelătoare şi†† de învăţăturile dracilor,*Ioan 16:13; 2 Tes 2:3; 2 Tim 3:1; 2 Pet 3:3; 1 Ioan 2:18; Iuda 1:4; Iuda 1:18 **1 Pet 1:20 2 Tim 3:13; 2 Pet 2:1; Apoc 16:14 ††Dan 11:35; Dan 11:37; Dan 11:38; Apoc 9:20

2abătuţi* de făţărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnaţi cu fierul** roşu în însuşi cugetul lor.*Mat 7:15; Rom 16:18; 2 Pet 2:3 **Efes 4:19

3Ei opresc* căsătoria şi întrebuinţarea bucatelor** pe care Dumnezeu le-a făcut ca să fie luate cu mulţumiri†† de către cei ce cred şi cunosc adevărul.*1 Cor 7:28; 1 Cor 7:36; 1 Cor 7:38; Col 2:20; Col 2:21; Evr 13:4 **Rom 14:3; Rom 14:17; 1 Cor 8:8 Gen 1:29; Gen 9:3 ††Rom 14:6; 1 Cor 10:30

4Căci orice făptură a lui Dumnezeu este bună şi nimic nu este de lepădat, dacă se ia cu mulţumiri;

5pentru că este sfinţit prin Cuvântul lui Dumnezeu şi prin rugăciune.

6Dacă vei pune în mintea fraţilor aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Hristos Isus, fiindcă te hrăneşti* cu cuvintele credinţei şi ale bunei învăţături pe care ai urmat-o până acum.*2 Tim 3:14; 2 Tim 3:15

7Fereşte-te de basmele* lumeşti şi băbeşti. Caută** să fii evlavios.*1 Tim 1:4; 1 Tim 6:20; 2 Tim 2:16; 2 Tim 2:23; 2 Tim 4:4; Tit 1:14 **Evr 5:14

8Căci deprinderea* trupească este de puţin folos, pe când** evlavia este folositoare în orice privinţă, întrucât ea are făgăduinţa vieţii de acum şi a celei viitoare.*1 Cor 8:8; Col 2:23 **1 Tim 6:6; Ps 37:4; Ps 84:11; Ps 112:2; Ps 112:3; Ps 145:19; Mat 6:33; Mat 19:29; Marc 10:30; Rom 8:28

9Iată un cuvânt adevărat* şi cu totul vrednic de primit!*1 Tim 1:15

10Noi muncim*, în adevăr, şi ne luptăm pentru că ne-am** pus nădejdea în Dumnezeul cel viu, care este Mântuitorul tuturor oamenilor şi mai ales al celor credincioşi.*1 Cor 4:11; 1 Cor 4:12 **1 Tim 6:17 Ps 36:6; Ps 107:2; Ps 107:6

11Porunceşte* şi învaţă aceste lucruri.*1 Tim 6:2

12Nimeni* să nu-ţi dispreţuiască tinereţea, ci fii** o pildă pentru credincioşi: în vorbire, în purtare, în dragoste, în credinţă, în curăţie.*1 Cor 16:11 **Tit 2:15; Tit 2:7; 1 Pet 5:3

13Până voi veni, ia seama bine la citire, la îndemnare şi la învăţătura pe care o dai altora.

14Nu* fi nepăsător de darul care este în tine, care ţi-a fost dat prin** prorocie, cu punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor1.*2 Tim 1:6 **1 Tim 1:18 Fapte 6:6; Fapte 8:17; Fapte 13:3; Fapte 9:6; 1 Tim 5:22; 2 Tim 1:6

15Pune-ţi pe inimă aceste lucruri, îndeletniceşte-te în totul cu ele, pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toţi.

16Fii cu luare aminte* asupra ta însuţi şi asupra învăţăturii pe care o dai altora; stăruieşte în aceste lucruri, căci, dacă vei face aşa, te** vei mântui pe tine însuţi şi pe cei ce te ascultă.*Fapte 20:28 **Ezec 33:9 Rom 11:14; 1 Cor 9:22; Iac 5:20


1) Sau: bătrânilor.

©2022 Lorand.work