Faptele apostolilor 6

Cei şapte diaconi

1În zilele acelea, când s-a* înmulţit numărul ucenicilor, evreii care vorbeau greceşte** cârteau împotriva evreilor, pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea la împărţeala ajutoarelor de toate zilele.*Fapte 2:41; Fapte 4:4; Fapte 5:14; Fapte 6:7 **Fapte 9:29; Fapte 11:20 Fapte 4:35

2Cei doisprezece au adunat mulţimea ucenicilor şi au zis: „Nu* este potrivit pentru noi să lăsăm Cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese.*Exod 18:17

3De aceea, fraţilor, alegeţi* dintre voi şapte bărbaţi vorbiţi de bine, plini de Duhul Sfânt şi înţelepciune, pe care îi vom pune la slujba aceasta.*Deut 1:13; Fapte 1:21; Fapte 16:2; 1 Tim 3:7

4Iar noi vom* stărui necurmat în rugăciune şi în propovăduirea Cuvântului.”*Fapte 2:42

5Vorbirea aceasta a plăcut întregii adunări. Au ales pe Ştefan, bărbat* plin de credinţă şi de Duhul Sfânt, pe Filip**, pe Prohor, pe Nicanor, pe Timon, pe Parmena şi pe Nicolae, un prozelit din Antiohia.*Fapte 11:24 **Fapte 8:5; Fapte 8:26; Fapte 21:8 Apoc 2:6; Apoc 2:15

6I-au adus înaintea apostolilor, care*, după ce s-au rugat, şi-au** pus mâinile peste ei.*Fapte 1:24 **Fapte 8:17; Fapte 9:17; Fapte 13:3; 1 Tim 4:14; 1 Tim 5:22; 2 Tim 1:6

Ştefan învinuit de hulă

7Cuvântul* lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult, numărul ucenicilor se înmulţea mult în Ierusalim şi o mare mulţime de** preoţi veneau la credinţă.*Fapte 12:24; Fapte 19:20; Col 1:6 **Ioan 12:42

8Ştefan era plin de har şi de putere şi făcea minuni şi semne mari în norod.

9Unii din sinagoga numită a Izbăviţilor, a Cirinenilor şi a Alexandrinilor, împreună cu nişte iudei din Cilicia şi din Asia, au început o ceartă de vorbe cu Ştefan,

10dar* nu puteau să stea împotriva înţelepciunii şi Duhului cu care vorbea el.*Luca 21:15; Fapte 5:39; Exod 4:12; Isa 54:17

11Atunci* au pus la cale pe nişte oameni să zică: „Noi l-am auzit rostind cuvinte de hulă împotriva lui Moise şi împotriva lui Dumnezeu.”*1 Imp 21:10; 1 Imp 21:13; Mat 26:59; Mat 26:60

12Au întărâtat norodul, pe bătrâni şi pe cărturari, au năvălit asupra lui, au pus mâna pe el şi l-au dus în sobor.

13Au scos nişte martori mincinoşi, care au zis: „Omul acesta nu încetează să spună cuvinte de hulă împotriva acestui locaş sfânt şi împotriva Legii.

14În adevăr*, l-am auzit zicând că acest Isus din Nazaret va dărâma** locaşul acesta şi va schimba obiceiurile pe care ni le-a dat Moise.”*Fapte 25:8 **Dan 9:26

15Toţi cei ce şedeau în sobor s-au uitat ţintă la Ştefan, şi faţa lui li s-a arătat ca o faţă de înger.

©2022 Lorand.work