1 Timotei 2

1Vă îndemn dar, înainte de toate, să faceţi rugăciuni, cereri, mijlociri, mulţumiri pentru toţi oamenii,

2pentru* împăraţi şi pentru** toţi cei ce sunt înălţaţi în dregătorii, ca să putem duce astfel o viaţă paşnică şi liniştită, cu toată evlavia şi cu toată cinstea.*Ezra 6:10; Ier 29:7 **Rom 13:1

3Lucrul acesta este bun* şi bine primit înaintea lui** Dumnezeu, Mântuitorul nostru,*Rom 12:2; 1 Tim 5:4 **1 Tim 1:1; 2 Tim 1:9

4care* voieşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi** să vină la cunoştinţa adevărului.*Ezec 18:23; Ioan 3:16; Ioan 3:17; Tit 2:11; 2 Pet 3:9 **Ioan 17:3; 2 Tim 2:25

5Căci* este un singur Dumnezeu şi este un** singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos,*Rom 3:29; Rom 3:30; Rom 10:12; Gal 3:20 **Evr 8:6; Evr 9:15

6care* S-a dat pe Sine Însuşi ca preţ de răscumpărare pentru toţi: faptul acesta trebuia adeverit** la vremea cuvenită,*Mat 20:28; Marc 10:45; Efes 1:7; Tit 2:14 **1 Cor 1:6; 2 Tim 1:10; Tit 1:3 Rom 5:6; Gal 4:4; Efes 1:10; Efes 3:5; Tit 1:3

7şi* propovăduitorul şi apostolul Lui am fost pus eu – spun** adevărul în Hristos, nu mint – ca să învăţ pe neamuri credinţa şi adevărul.*Efes 3:7; Efes 3:8; 2 Tim 1:11 **Rom 9:1 Rom 11:13; Rom 15:16; Gal 1:16

8Vreau dar ca bărbaţii să se roage în* orice loc şi să ridice** spre cer mâini curate, fără mânie şi fără îndoieli.*Mal 1:11; Ioan 4:21 **Ps 134:2; Isa 1:15

9Vreau, de asemenea, ca femeile* să se roage îmbrăcate în chip cuviincios, cu ruşine şi sfială; nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe,*1 Pet 3:3

10ci* cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase.*1 Pet 3:4

11Femeia să înveţe în tăcere, cu toată supunerea.

12Femeii* nu-i dau voie să înveţe pe alţii, nici** să se ridice mai presus de bărbat, ci să stea în tăcere.*1 Cor 14:34 **Efes 5:24

13Căci întâi a fost întocmit Adam* şi apoi Eva.*Gen 1:27; Gen 2:18; Gen 2:22; 1 Cor 11:8; 1 Cor 11:9

14Şi nu Adam* a fost amăgit, ci femeia, fiind amăgită, s-a făcut vinovată de călcarea poruncii.*Gen 3:6; 2 Cor 11:3

15Totuşi ea va fi mântuită prin naşterea de fii, dacă stăruieşte cu smerenie în credinţă, în dragoste şi în sfinţenie.

©2022 Lorand.work