Geneza 1

GENEZA (FACEREA) SAU ÎNTÂIA CARTE A LUI MOISE
VREMURILE STRĂVECHI DE LA FACEREA LUMII PÂNĂ LA AVRAAM (CAPITOLELE 1—11:9)
Facerea lumii

1La început*, Dumnezeu a făcut** cerurile şi pământul.*Ioan 1:1; Ioan 1:2; Evr 1:10 **Ps 8:3; Ps 33:6; Ps 89:11; Ps 89:12; Ps 102:25; Ps 136:5; Ps 146:6; Isa 44:24; Ier 10:12; Ier 51:15; Zah 12:1; Fapte 14:15; Fapte 17:24; Col 1:16; Col 1:17; Evr 11:3; Apoc 4:11; Apoc 10:6

Lumina

2Pământul era pustiu şi gol; peste faţa adâncului de ape era întuneric, şi Duhul* lui Dumnezeu Se mişca pe deasupra apelor.*Ps 33:6; Isa 40:13; Isa 40:14

3Dumnezeu* a zis: „Să fie** lumină!” Şi a fost lumină.*Ps 33:9 **2 Cor 4:6

4Dumnezeu a văzut că lumina era bună şi Dumnezeu a despărţit lumina de întuneric.

5Dumnezeu a numit lumina zi*, iar întunericul l-a numit noapte. Astfel, a fost o seară şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua întâi.*Ps 74:16; Ps 104:20

Cerul

6Dumnezeu a zis: „Să fie* o întindere între ape şi ea să despartă apele de ape.”*Iov 37:18; Ps 136:5; Ier 10:12; Ier 51:15

7Şi Dumnezeu a făcut întinderea, şi ea a despărţit* apele care sunt dedesubtul întinderii de apele care sunt deasupra** întinderii. Şi aşa a fost.*Prov 8:28 **Ps 148:4

8Dumnezeu a numit întinderea cer. Astfel, a fost o seară şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a doua.

Pământul

9Dumnezeu a zis: „Să se strângă* la un loc apele care sunt dedesubtul cerului şi să se arate uscatul!” Şi aşa a fost.*Iov 26:10; Iov 38:8; Ps 33:7; Ps 95:5; Ps 104:9; Ps 136:6; Prov 8:29; Ier 5:22; 2 Pet 3:5

10Dumnezeu a numit uscatul pământ, iar grămada de ape a numit-o mări. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun.

11Apoi Dumnezeu a zis: „Să dea* pământul verdeaţă, iarbă cu sămânţă, pomi roditori**, care să facă rod după soiul lor şi care să aibă în ei sămânţa lor pe pământ.” Şi aşa a fost.*Evr 6:7 **Luca 6:44

12Pământul a dat verdeaţă, iarbă cu sămânţă după soiul ei şi pomi care fac rod şi care îşi au sămânţa în ei, după soiul lor. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun.

13Astfel, a fost o seară şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a treia.

Soarele, luna şi stelele

14Dumnezeu a zis: „Să fie nişte luminători* în întinderea cerului, ca să despartă ziua de noapte; ei să fie nişte semne** care să arate vremurile, zilele şi anii*Deut 4:19; Ps 74:16; Ps 136:7 **Ps 74:17; Ps 104:19

15şi să slujească de luminători în întinderea cerului, ca să lumineze pământul.” Şi aşa a fost.

16Dumnezeu* a făcut cei doi mari luminători, şi anume: luminătorul cel mai mare, ca să stăpânească ziua, şi** luminătorul cel mai mic, ca să stăpânească noaptea; a făcut şi stelele.*Ps 136:7; Ps 136:8; Ps 136:9; Ps 148:3; Ps 148:5 **Ps 8:3; Iov 38:7

17Dumnezeu i-a aşezat în întinderea cerului, ca să lumineze pământul,

18să stăpânească* ziua şi noaptea şi să despartă lumina de întuneric. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun.*Ier 31:35

19Astfel, a fost o seară şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a patra.

Vieţuitoarele mării

20Dumnezeu a zis: „Să mişune apele de vieţuitoare şi să zboare păsări deasupra pământului pe întinderea cerului.”

21Dumnezeu* a făcut peştii cei mari şi toate vieţuitoarele care se mişcă şi de care mişună apele, după soiurile lor; a făcut şi orice pasăre înaripată după soiul ei. Dumnezeu a văzut că erau bune.*Gen 6:20; Gen 7:14; Gen 8:19; Ps 104:26

22Dumnezeu le-a binecuvântat şi a zis: „Creşteţi*, înmulţiţi-vă şi umpleţi apele mărilor; să se înmulţească şi păsările pe pământ.”*Gen 8:17

23Astfel a fost o seară şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a cincea.

Vieţuitoarele pământului

24Dumnezeu a zis: „Să dea pământul vieţuitoare după soiul lor; vite, târâtoare şi fiare pământeşti după soiul lor.” Şi aşa a fost.

25Dumnezeu a făcut fiarele pământului după soiul lor, vitele după soiul lor şi toate târâtoarele pământului după soiul lor. Dumnezeu a văzut că erau bune.

26Apoi Dumnezeu a zis: „Să facem* om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să stăpânească** peste peştii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul şi peste toate târâtoarele care se mişcă pe pământ.”*Gen 5:1; Gen 9:6; Ps 100:3; Ecl 7:29; Fapte 17:26; Fapte 17:28; Fapte 17:29; 1 Cor 11:7; Efes 4:24; Col 3:10; Iac 3:9 **Gen 9:2; Ps 8:6

27Dumnezeu a făcut pe om după chipul* Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească** şi parte femeiască i-a făcut.*1 Cor 11:7 **Gen 5:2; Mal 2:15; Mat 19:4; Marc 10:6

28Dumnezeu i-a binecuvântat şi Dumnezeu le-a zis: „Creşteţi*, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul şi supuneţi-l şi stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului şi peste orice vieţuitoare care se mişcă pe pământ.”*Gen 9:1; Gen 9:7; Lev 26:9; Ps 127:3; Ps 128:3; Ps 128:4

29Şi Dumnezeu a zis: „Iată că v-am dat orice iarbă care face sămânţă şi care este pe faţa întregului pământ şi orice pom care are în el rod cu sămânţă: aceasta să fie hrana* voastră.*Gen 9:3; Iov 36:31; Ps 104:14; Ps 104:15; Ps 136:25; Ps 146:7; Fapte 14:17

30Iar tuturor* fiarelor pământului, tuturor păsărilor** cerului şi tuturor vietăţilor care se mişcă pe pământ, care au în ele o suflare de viaţă, le-am dat ca hrană toată iarba verde.” Şi aşa a fost.*Ps 145:15; Ps 145:16; Ps 147:9 **Iov 38:41

31Dumnezeu S-a uitat* la tot ce făcuse şi iată că erau foarte bune. Astfel, a fost o seară şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a şasea.*Ps 104:24; 1 Tim 4:4

©2022 Lorand.work