Psalmii 104

1Binecuvântează, suflete, pe* Domnul! Doamne Dumnezeule, Tu eşti nemărginit de mare! Tu** eşti îmbrăcat cu strălucire şi măreţie!*Ps 103:1; Ps 104:35 **Ps 93:1

2Te* înveleşti cu lumina ca şi cu o manta; întinzi** cerurile ca un cort.*Dan 7:9 **Isa 40:22; Isa 45:12

3Cu* apele Îţi întocmeşti vârful locuinţei Tale; din** nori Îţi faci carul şi umbli pe aripile vântului.*Amos 9:6 **Isa 19:1 Ps 18:10

4Din vânturi Îţi faci* soli şi din flăcări** de foc, slujitori.*Evr 1:7 **2 Imp 2:11; 2 Imp 6:17

5Tu ai aşezat* pământul pe temeliile lui şi niciodată nu se va clătina.*Iov 26:7; Iov 38:4; Iov 38:6; Ps 24:2; Ps 136:6; Ecl 1:4

6Tu îl acoperiseşi cu* adâncul cum l-ai acoperi cu o haină; apele stăteau pe munţi,*Gen 7:19

7dar, la ameninţarea Ta, au fugit*, la glasul tunetului Tău, au luat-o la fugă,*Gen 8:1

8suindu-se pe munţi* şi coborându-se în văi, până la locul** pe care li-l hotărâseşi Tu.*Gen 8:5 **Iov 38:10; Iov 38:11

9Le-ai pus o margine* pe care nu trebuie s-o treacă, pentru ca să** nu se mai întoarcă să acopere pământul.*Iov 26:10; Ps 33:7; Ier 5:22 **Gen 9:11; Gen 9:15

10Tu faci să ţâşnească izvoarele în văi şi ele curg printre munţi.

11Tu adăpi la ele toate fiarele câmpului; în ele îşi potolesc setea măgarii sălbatici.

12Păsările cerului locuiesc pe marginile lor şi fac să le răsune glasul printre ramuri.

13Din locaşul Tău cel înalt Tu* uzi munţii şi se satură** pământul de rodul lucrărilor Tale.*Ps 147:8 **Ps 65:9; Ps 65:10 Ier 10:13; Ier 14:22

14Tu* faci să crească iarba pentru vite şi verdeţuri pentru nevoile omului, ca pământul să dea hrană**:*Gen 1:29; Gen 1:30; Gen 3:18; Gen 9:3; Ps 147:8 **Iov 28:5; Ps 136:25; Ps 147:9

15vin*, care înveseleşte inima omului, untdelemn, care-i înfrumuseţează faţa, şi pâine, care-i întăreşte inima.*Jud 9:13; Ps 23:5; Prov 31:6; Prov 31:7

16Se udă copacii Domnului, cedrii din Liban, pe care* i-a sădit El.*Num 24:6

17În ei îşi fac păsările cuiburi, iar cocostârcul îşi are locuinţa în chiparoşi;

18munţii cei înalţi sunt pentru ţapii sălbatici, iar stâncile sunt adăpost pentru iepuri*.*Prov 30:26

19El a făcut* luna ca să arate vremurile; soarele ştie** când trebuie să apună.*Gen 1:14 **Iov 38:12

20Tu aduci* întunericul şi se face noapte: atunci toate fiarele pădurilor se pun în mişcare,*Isa 45:7

21puii* de lei mugesc după pradă şi îşi cer hrana de la Dumnezeu.*Iov 38:39; Ioel 1:20

22Când răsare soarele, ele fug înapoi şi se culcă în vizuinile lor.

23Dar omul iese la lucrul* său şi la munca lui până seara.*Gen 3:19

24Cât* de multe sunt lucrările Tale, Doamne! Tu pe toate le-ai făcut cu înţelepciune şi pământul este plin de făpturile Tale.*Prov 3:19

25Iată marea cea întinsă şi mare: în ea se mişcă nenumărate vieţuitoare mici şi mari.

26Acolo, pe ea, umblă corăbiile şi în ea este leviatanul* acela pe care l-ai făcut să se joace în valurile ei.*Iov 41:1

27Toate* aceste vieţuitoare Te aşteaptă, ca să le dai hrana la vreme.*Ps 136:25; Ps 145:15; Ps 147:9

28Le-o dai Tu, ele o primesc; Îţi deschizi Tu mâna, ele se satură de bunătăţile Tale.

29Îţi ascunzi Tu Faţa, ele tremură; le iei* Tu suflarea, ele mor şi se întorc în ţărâna lor.*Iov 34:14; Iov 34:15; Ps 146:4; Ecl 12:7

30Îţi trimiţi* Tu suflarea: ele sunt zidite şi înnoieşti astfel faţa pământului.*Isa 32:15; Ezec 37:9

31În veci să ţină slava Domnului! Să Se* bucure Domnul de lucrările Lui!*Gen 1:31

32El priveşte pământul, şi pământul se* cutremură; atinge** munţii, şi ei fumegă.*Hab 3:10 **Ps 144:5

33Voi* cânta Domnului cât voi trăi, voi lăuda pe Dumnezeul meu cât voi fi.*Ps 63:4; Ps 146:2

34Fie plăcute Lui cuvintele mele! Mă bucur de Domnul.

35Să piară* păcătoşii de pe pământ şi cei răi să nu mai fie! Binecuvântează**, suflete, pe Domnul! Lăudaţi pe Domnul!*Ps 37:38; Prov 2:22 **Ps 104:1

©2022 Lorand.work