1 Corinteni 11

Ţinuta femeii în adunări

1Călcaţi pe urmele* mele, întrucât şi eu calc pe urmele lui Hristos.*1 Cor 4:16; Efes 5:1; Fil 3:17; 1 Tes 1:6; 2 Tes 3:9

2Vă laud că* în toate privinţele vă aduceţi aminte de mine şi că ţineţi** învăţăturile întocmai cum vi le-am dat.*1 Cor 4:17 **1 Cor 7:17

3Dar vreau să ştiţi că Hristos* este Capul oricărui bărbat; că bărbatul este capul** femeii şi că Dumnezeu este capul lui Hristos.*Efes 5:23 **Gen 3:16; 1 Tim 2:11; 1 Tim 2:12; 1 Pet 3:1; 1 Pet 3:5; 1 Pet 3:6 Ioan 14:28; 1 Cor 3:23; 1 Cor 15:27; 1 Cor 15:28; Fil 2:7

4Orice bărbat care se roagă sau proroceşte* cu capul acoperit îşi necinsteşte Capul său.*1 Cor 12:10; 1 Cor 12:28; 1 Cor 14:1

5Dimpotrivă, orice femeie* care se roagă sau proroceşte cu capul dezvelit îşi necinsteşte capul ei, pentru că este ca una care ar fi rasă**.*Fapte 21:9 **Deut 21:12

6Dacă o femeie nu se înveleşte, să se şi tundă! Iar dacă este ruşine* pentru o femeie să fie tunsă ori rasă, să se învelească.*Num 5:18; Deut 22:5

7Bărbatul nu este dator să-şi acopere capul, pentru că el este* chipul şi slava lui Dumnezeu, pe când femeia este slava bărbatului.*Gen 1:26; Gen 1:27; Gen 5:1; Gen 9:6

8În adevăr, nu* bărbatul a fost luat din femeie, ci femeia din bărbat,*Gen 2:21; Gen 2:22

9şi nu* bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat.*Gen 2:18; Gen 2:21; Gen 2:23

10De aceea, femeia, din pricina îngerilor*, trebuie să** aibă pe cap un semn al stăpânirii ei.*Gen 24:65 **Ecl 5:6

11Totuşi*, în Domnul, femeia nu este fără bărbat, nici bărbatul fără femeie.*Gal 3:28

12Căci dacă femeia este din bărbat, tot aşa şi bărbatul, prin femeie, şi toate* sunt de la Dumnezeu.*Rom 11:36

13Judecaţi voi singuri: este cuviincios ca o femeie să se roage lui Dumnezeu dezvelită?

14Nu vă învaţă chiar şi firea că este ruşine pentru un bărbat să poarte părul lung,

15pe când pentru o femeie este o podoabă să poarte părul lung? Pentru că părul i-a fost dat ca învelitoare a capului.

16Dacă* iubeşte cineva cearta de vorbe, noi n-avem un astfel de obicei şi nici** Bisericile lui Dumnezeu.*1 Tim 6:4 **1 Cor 7:17; 1 Cor 14:33

Despre Cina Domnului

17Vă dau aceste învăţături, dar nu vă laud, pentru că vă adunaţi laolaltă nu ca să vă faceţi mai buni, ci ca să vă faceţi mai răi.

18Mai întâi de toate, aud* că, atunci când veniţi la adunare, între voi sunt dezbinări. Şi în parte o cred,*1 Cor 1:10; 1 Cor 3:3

19căci trebuie* să fie şi partide între voi, ca** să iasă la lumină cei găsiţi buni.*Mat 18:7; Luca 17:1; Fapte 20:30; 1 Tim 4:1; 2 Pet 2:1; 2 Pet 2:2 **Luca 2:35; 1 Ioan 2:19; Deut 13:3

20Când vă adunaţi dar în acelaşi loc, nu este cu putinţă să mâncaţi Cina Domnului.

21Fiindcă atunci când staţi la masă, fiecare se grăbeşte să-şi ia cina adusă de el înaintea altuia; aşa că unul este flămând, iar altul* este beat.*2 Pet 2:13; Iuda 1:12

22Ce? N-aveţi case pentru ca să mâncaţi şi să beţi acolo? Sau dispreţuiţi Biserica* lui Dumnezeu şi vreţi să faceţi de ruşine** pe cei ce n-au nimic? Ce să vă zic? Să vă laud? În privinţa aceasta nu vă laud.*1 Cor 10:32 **Iac 2:6

23Căci am* primit de la Domnul ce v-am învăţat, şi anume că** Domnul Isus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine.*1 Cor 15:3; Gal 1:1; Gal 1:11; Gal 1:12 **Mat 26:26; Marc 14:22; Luca 22:19

24Şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, a frânt-o şi a zis: „Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul Meu care se frânge pentru voi; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea.”

25Tot astfel, după cină, a luat paharul şi a zis: „Acest pahar este legământul cel nou în sângele Meu; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea, ori de câte ori veţi bea din el.”

26Pentru că, ori de câte ori mâncaţi din pâinea aceasta şi beţi din paharul acesta, vestiţi moartea Domnului până* va veni El.*Ioan 14:3; Ioan 21:22; Fapte 1:11; 1 Cor 4:5; 1 Cor 15:23; 1 Tes 4:16; 2 Tes 1:10; Iuda 1:14; Apoc 1:7

27De aceea*, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic va fi vinovat de trupul şi sângele Domnului.*Num 9:10; Num 9:13; Ioan 6:51; Ioan 6:63; Ioan 6:64; Ioan 13:27; 1 Cor 10:21

28Fiecare* să se cerceteze dar pe sine însuşi şi aşa să mănânce din pâinea aceasta şi să bea din paharul acesta.*2 Cor 13:5; Gal 6:4

29Căci cine mănâncă şi bea îşi mănâncă şi bea osânda lui însuşi, dacă nu deosebeşte trupul Domnului.

30Din pricina aceasta sunt între voi mulţi neputincioşi şi bolnavi şi nu puţini dorm.

31Dacă* ne-am judeca singuri, n-am fi judecaţi.*Ps 32:5; 1 Ioan 1:9

32Dar când suntem judecaţi, suntem* pedepsiţi de Domnul, ca să nu fim osândiţi odată cu lumea.*Ps 94:12; Ps 94:13; Evr 12:5

33Astfel, fraţii mei, când vă adunaţi să mâncaţi, aşteptaţi-vă unii pe alţii.

34Dacă-i este foame* cuiva, să mănânce acasă**, pentru ca să nu vă adunaţi spre osândă.Celelalte lucruri le voi rândui când voi†† veni.*1 Cor 11:21 **1 Cor 11:22 1 Cor 7:17; Tit 1:5 ††1 Cor 4:19

©2022 Lorand.work