Geneza 2

Ziua de odihnă

1Astfel au fost sfârşite cerurile şi pământul şi toată* oştirea lor.*Ps 33:6

2În ziua* a şaptea, Dumnezeu Şi-a sfârşit lucrarea pe care o făcuse şi în ziua a şaptea S-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o făcuse.*Exod 20:11; Exod 31:17; Deut 5:14; Evr 4:4

3Dumnezeu a binecuvântat* ziua a şaptea şi a sfinţit-o, pentru că în ziua aceasta S-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o zidise şi o făcuse.*Neem 9:14; Isa 58:13

Facerea omului

4Iată* istoria cerurilor şi a pământului, când au fost făcute.*Gen 1:1; Ps 90:1; Ps 90:2

5În ziua când a făcut Domnul Dumnezeu un pământ şi ceruri, nu era încă pe pământ niciun copăcel* de câmp şi nicio iarbă de pe câmp nu încolţea încă, fiindcă Domnul Dumnezeu nu dăduse încă ploaie** pe pământ şi nu era niciun om ca să lucreze pământul.*Gen 1:12; Ps 104:14 **Iov 38:26 Gen 3:23

6Ci un abur se ridica de pe pământ şi uda toată faţa pământului.

7Domnul Dumnezeu a făcut pe om din ţărâna* pământului, i-a** suflat în nări suflare de viaţă, şi omul s-a făcut†† astfel un suflet viu.*Gen 3:19; Gen 3:23; Ps 103:14; Ecl 12:7; Isa 64:8; 1 Cor 15:47 **Iov 33:4; Fapte 17:25 Gen 7:22; Isa 2:22 ††1 Cor 15:45

Raiul

8Apoi, Domnul Dumnezeu a sădit o grădină* în Eden**, spre răsărit, şi a pus†† acolo pe omul pe care-l întocmise.*Gen 13:10; Isa 51:3; Ezec 28:13; Ioel 2:3 **Gen 3:24 Gen 4:16; 2 Imp 19:12; Ezec 27:23 ††Gen 2:15

9Domnul Dumnezeu a făcut să răsară din pământ tot felul* de pomi plăcuţi la vedere şi buni la mâncare şi pomul** vieţii în mijlocul grădinii şi pomul cunoştinţei binelui şi răului.*Ezec 31:8 **Gen 3:22; Prov 3:18; Prov 11:30; Apoc 2:7; Apoc 22:2; Apoc 22:14 Gen 2:17

10Un râu ieşea din Eden şi uda grădina, şi de acolo se împărţea şi se făcea patru braţe.

11Numele celui dintâi este Pison; el înconjoară toată ţara Havila*, unde se găseşte aur.*Gen 25:18

12Aurul din ţara aceasta este bun; acolo se găseşte şi bedelion* şi piatră de onix.*Num 11:7

13Numele râului al doilea este Ghihon; el înconjoară toată ţara Cuş.

14Numele celui de al treilea este* Hidechel1. El curge la răsăritul Asiriei. Al patrulea râu este Eufratul.*Dan 10:4

15Domnul Dumnezeu a luat pe om şi l-a aşezat* în grădina Edenului ca s-o lucreze şi s-o păzească.*Gen 2:8

16Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: „Poţi să mănânci după plăcere din orice pom din grădină,

17dar din pomul* cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci**, căci, în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreşit.”*Gen 2:9 **Gen 3:1; Gen 3:3; Gen 3:11; Gen 3:17 Gen 3:3; Gen 3:19; Rom 6:23; 1 Cor 15:56; Iac 1:15; 1 Ioan 5:16

Facerea femeii

18Domnul Dumnezeu a zis: „Nu este bine ca omul să fie singur; am să-i fac* un ajutor potrivit pentru el.”*Gen 3:12; 1 Cor 11:9; 1 Tim 2:13

19Domnul Dumnezeu* a făcut din pământ toate fiarele câmpului şi toate păsările cerului şi le-a adus** la om, ca să vadă cum are să le numească, şi orice nume pe care-l dădea omul fiecărei vieţuitoare, acela-i era numele.*Gen 1:20; Gen 1:24 **Ps 8:6; Gen 6:20

20Şi omul a pus nume tuturor vitelor, păsărilor cerului şi tuturor fiarelor câmpului, dar, pentru om, nu s-a găsit niciun ajutor care să i se potrivească.

21Atunci, Domnul Dumnezeu a trimis un somn* adânc peste om, şi omul a adormit; Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui şi a închis carnea la locul ei.*Gen 15:12; 1 Sam 26:12

22Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie şi a adus-o la* om.*Prov 18:22; Evr 13:4

23Şi omul a zis: „Iată în sfârşit aceea care este os* din oasele mele şi carne din carnea mea! Ea se va numi ‘femeie’2, pentru că a fost luată din** om.”*Gen 29:14; Jud 9:2; 2 Sam 5:1; 2 Sam 19:13; Efes 5:30 **1 Cor 11:8

24De aceea* va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de nevasta sa, şi se vor face un singur trup.*Gen 31:15; Ps 45:10; Mat 19:5; Marc 10:7; 1 Cor 6:16; Efes 5:31

Ispitirea femeii

25Omul şi nevasta lui erau amândoi* goi şi nu le era** ruşine.*Gen 3:7; Gen 3:10; Gen 3:11 **Exod 32:25; Isa 47:3


1) Adică: Tigru.

2) În evreieşte, femeie (işa) vine de la un cuvânt care înseamnă bărbat (iş).

©2022 Lorand.work