Psalmii 95

1Veniţi să cântăm cu veselie Domnului şi să* strigăm de bucurie către Stânca** mântuirii noastre.*Ps 100:1 **Deut 32:15; 2 Sam 22:47

2Să mergem înaintea Lui cu laude, să facem să răsune cântece în cinstea Lui!

3Căci* Domnul este un Dumnezeu mare, este un Împărat mare, mai presus de toţi dumnezeii.*Ps 96:4; Ps 97:9; Ps 135:5

4El ţine în mână adâncimile pământului şi vârfurile munţilor sunt ale Lui.

5A Lui este marea*, El a făcut-o, şi mâinile Lui au întocmit uscatul:*Gen 1:9; Gen 1:10

6veniţi să ne închinăm şi să ne smerim, să ne plecăm genunchiul* înaintea Domnului, Făcătorului nostru!*1 Cor 6:20

7Căci El este Dumnezeul nostru şi noi* suntem poporul păşunii Lui, turma pe care o povăţuieşte mâna Lui… O! de aţi asculta azi** glasul Lui!*Ps 79:13; Ps 80:1; Ps 100:3 **Evr 3:7; Evr 3:15; Evr 4:7

8„Nu vă împietriţi inima ca la Meriba*, ca în ziua de la Masa, în pustie,*Exod 17:2; Exod 17:7; Num 14:22; Deut 6:16

9unde părinţii* voştri M-au ispitit şi M-au încercat, măcar că văzuseră** lucrările Mele!*Ps 78:18; Ps 78:40; Ps 78:56; 1 Cor 10:9 **Num 14:22

10Patruzeci* de ani M-am scârbit de neamul acesta şi am zis: ‘Este un popor cu inima rătăcită; ei nu cunosc căile Mele.’*Evr 3:10; Evr 3:17

11De aceea am jurat* în mânia Mea: ‘Nu vor intra în odihna Mea!’”*Num 14:23; Num 14:28; Num 14:30; Evr 3:11; Evr 3:18; Evr 4:3; Evr 4:5

©2022 Lorand.work