Isaia 44

1Ascultă acum, Iacove*, robul Meu, Israele, pe care te-am ales!*Isa 44:21; Isa 41:8; Isa 43:1; Ier 30:10; Ier 46:27; Ier 46:28

2Aşa vorbeşte Domnul, care* te-a făcut şi întocmit şi care de la naşterea ta este sprijinul tău: Nu te teme de nimic, robul Meu Iacov, Israelul** Meu, pe care l-am ales.*Isa 43:1; Isa 43:7 **Deut 32:15

3Căci voi turna* ape peste pământul însetat şi râuri pe pământul uscat; voi turna Duhul Meu peste sămânţa ta, şi binecuvântarea Mea peste odraslele tale,*Isa 35:7; Ioel 2:28; Ioan 7:38; Fapte 2:18

4şi vor răsări ca firele de iarbă între ape, ca sălciile lângă pâraiele de apă.

5Unul va zice: ‘Eu sunt al Domnului!’ Altul se va numi cu numele lui Iacov, iar altul va scrie cu mâna lui: ‘Al Domnului sunt!’ Şi va fi cinstit cu numele lui Israel.”

6Aşa vorbeşte Domnul, Împăratul lui Israel şi* Răscumpărătorul lui, Domnul oştirilor: „Eu** sunt Cel dintâi şi Cel de pe urmă şi, afară de Mine, nu este alt Dumnezeu.*Isa 44:24; Isa 43:1; Isa 43:14 **Isa 41:4; Isa 48:12; Apoc 1:8; Apoc 1:17; Apoc 22:13

7Cine* a făcut prorocii ca Mine (să spună şi să-Mi dovedească!), de când am făcut pe oameni din vremurile străvechi? Să vestească viitorul şi ce are să se întâmple!*Isa 41:4; Isa 41:22; Isa 45:21

8Nu vă temeţi şi nu tremuraţi, căci* nu ţi-am vestit şi nu ţi-am spus Eu de mult lucrul acesta? Voi** Îmi sunteţi martori! Este oare un alt Dumnezeu afară de Mine? Nu este altă Stâncă, nu cunosc alta!”*Isa 41:22 **Isa 43:10; Isa 43:12 Deut 4:35; Deut 4:39; Deut 32:39; 1 Sam 2:2; 2 Sam 22:32; Isa 45:5

9Cei ce* fac idoli, toţi sunt deşertăciune şi cele mai frumoase lucrări ale lor nu slujesc la nimic. Ele însele mărturisesc lucrul acesta: n-au** nici vedere, nici pricepere, tocmai ca să rămână de ruşine.*Isa 41:24; Isa 41:29 **Ps 115:4

10Cine este acela care să fi făcut un dumnezeu sau să fi turnat un idol şi să nu* fi tras niciun folos din el?*Ier 10:5; Hab 2:18

11Iată, toţi închinătorii lor vor rămâne de ruşine*, căci înşişi meşterii lor nu sunt decât oameni; să se strângă cu toţii, să se înfăţişeze, şi tot vor tremura cu toţii şi vor fi acoperiţi de ruşine.*Ps 97:7; Isa 1:29; Isa 42:17; Isa 45:16

12Fierarul* face o secure, lucrează cu cărbuni şi o făţuieşte şi-i dă un chip cu lovituri de ciocan şi o lucrează cu puterea braţului, dar, dacă-i este foame, este fără vlagă; dacă nu bea apă, este sleit de puteri.*Isa 40:19; Isa 41:6; Ier 10:3

13Lemnarul întinde sfoara, face o trăsătură cu creionul, făţuieşte lemnul cu o rindea şi-i însemnează mărimea cu compasul; face un chip de om, un frumos chip omenesc, ca să locuiască într-o casă.

14Îşi taie cedri, goruni şi stejari, pe care şi-i alege dintre copacii din pădure. Sădeşte brazi, şi ploaia îi face să crească.

15Copacii aceştia slujesc omului pentru ars, el îi ia şi se încălzeşte cu ei. Îi pune pe foc, ca să coacă pâine, şi tot din ei face şi un dumnezeu căruia i se închină, îşi face din ei un idol şi îngenunchează înaintea lui!

16O parte din lemnul acesta o arde în foc, cu o parte fierbe carnea, pregăteşte o friptură şi se satură; se şi încălzeşte şi zice: „Ha! ha! M-am încălzit, simt focul!”

17Cu ce mai rămâne însă face un dumnezeu, idolul lui. Îngenunchează înaintea lui, i se închină, îl cheamă şi strigă: „Mântuieşte-mă, căci tu eşti dumnezeul meu!”

18Ei* nu pricep şi nu înţeleg, căci li s-au lipit** ochii, ca să nu vadă, şi inima, ca să nu înţeleagă.*Isa 45:20 **2 Tes 2:11

19Niciunul nu intră în sine* însuşi şi n-are nici minte, nici pricepere să-şi zică: „Am ars o parte din el în foc, am copt pâine pe cărbuni, am fript carne şi am mâncat-o. Şi să fac din cealaltă parte o scârbă? Să mă închin înaintea unei bucăţi de lemn?”*Isa 46:8

20El se hrăneşte cu cenuşă, inima* lui amăgită îl duce în rătăcire, ca să nu-şi mântuiască sufletul şi să nu zică: „N-am oare o minciună în mână?”*Osea 4:12; Rom 1:21; 2 Tes 2:11

21„Ţine minte aceste lucruri, Iacove, şi tu, Israele, căci eşti robul* Meu. Eu te-am făcut, tu eşti robul Meu, Israele, nu Mă uita!*Isa 44:1; Isa 44:2

22Eu îţi şterg* fărădelegile ca un nor şi păcatele, ca o ceaţă: întoarce-te la Mine, căci Eu** te-am răscumpărat.”*Isa 43:25 **Isa 43:1; Isa 48:20; 1 Cor 6:20; 1 Pet 1:18; 1 Pet 1:19

23Bucuraţi-vă*, ceruri! Căci Domnul a lucrat; răsunaţi de veselie, adâncimi ale pământului! Izbucniţi în strigăte de bucurie, munţilor! Şi voi, pădurilor, cu toţi copacii voştri! Căci Domnul a răscumpărat pe Iacov, Şi-a arătat slava în Israel.*Ps 69:34; Ps 96:11; Ps 96:12; Isa 42:10; Isa 49:13; Ier 51:48; Apoc 18:20

24Aşa vorbeşte Domnul, Răscumpărătorul* tău, Cel ce** te-a întocmit din pântecele mamei tale: „Eu, Domnul, am făcut toate aceste lucruri, Eu singur am desfăşurat cerurile, Eu am întins pământul. Cine era cu Mine?*Isa 43:14; Isa 44:6 **Isa 43:1 Iov 9:8; Ps 104:2; Isa 40:22; Isa 42:5; Isa 45:12; Isa 51:13

25Eu zădărnicesc* semnele prorocilor** mincinoşi şi arăt ca înşelători pe ghicitori; fac pe cei înţelepţi să dea înapoi şi le prefac ştiinţa în nebunie.*Isa 47:13 **Ier 50:36 1 Cor 1:20

26Dar* întăresc cuvântul robului Meu şi împlinesc ce prorocesc trimişii Mei; Eu zic despre Ierusalim: ‘Va fi locuit’ şi despre cetăţile lui Iuda: ‘Vor fi zidite iarăşi şi le voi ridica dărâmăturile.’*Zah 1:6

27Eu* zic adâncului: ‘Usucă-te şi îţi voi seca râurile.’*Ier 50:38; Ier 51:32; Ier 51:36

28Eu zic despre Cirus: ‘El este păstorul Meu şi el va împlini toată voia Mea; el va zice despre Ierusalim: «Să fie* zidit iarăşi!» şi despre Templu: «Să i se pună temeliile!»’”*2 Cron 36:22; 2 Cron 36:23; Ezra 1:1; Isa 45:13

©2022 Lorand.work