Coloseni 1

EPISTOLA LUI PAVEL CĂTRE COLOSENI

1Pavel, apostol* al lui Isus Hristos prin voia lui Dumnezeu, şi fratele Timotei,*Efes 1:1

2către sfinţii şi fraţii credincioşi în* Hristos, care sunt în Colose: Har şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos.*1 Cor 4:17; Efes 6:21; Gal 1:3

3Mulţumim* lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, căci ne rugăm neîncetat pentru voi,*1 Cor 1:4; Efes 1:16; Fil 1:3; Fil 4:6

4şi am auzit despre credinţa voastră în Hristos Isus şi despre dragostea* pe care o aveţi faţă de toţi sfinţii*Efes 1:15; Col 1:9; Filim 1:5; Evr 6:10

5din pricina nădejdii care vă aşteaptă* în ceruri şi despre care aţi auzit mai înainte în cuvântul adevărului Evangheliei,*2 Tim 4:8; 1 Pet 1:4

6care a ajuns până la voi şi* este în toată lumea, unde dă** roade şi merge crescând, ca şi între voi. Şi aceasta, din ziua în care aţi auzit şi aţi cunoscut harul lui Dumnezeu, în adevăr,*Mat 24:14; Marc 16:15; Rom 10:18; Col 1:23 **Marc 4:8; Ioan 15:16; Fil 1:11 2 Cor 6:1; Efes 3:2; Tit 2:11; 1 Pet 5:12

7cum aţi învăţat de la Epafras*, preaiubitul nostru tovarăş de slujbă. El este un credincios slujitor** al lui Hristos pentru voi*Col 4:12; Filim 1:23 **2 Cor 11:23; 1 Tim 4:6

8şi ne-a vorbit despre dragostea* voastră în Duhul.*Rom 15:30

9De aceea* şi noi, din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi şi să cerem să** vă umpleţi de cunoştinţa voiei Lui, în orice fel de înţelepciune†† şi pricepere duhovnicească;*Efes 1:15; Efes 1:16; Col 1:3; Col 1:4 **1 Cor 1:5 Rom 12:2; Efes 1:17 ††Efes 1:8

10pentru ca* astfel să vă purtaţi într-un chip vrednic de Domnul, ca** să-I fiţi plăcuţi în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune şi crescând în cunoştinţa lui Dumnezeu,*Efes 4:1; Fil 1:27; 1 Tes 2:12 **1 Tes 4:1 Ioan 15:16; 2 Cor 9:8; Fil 1:11; Tit 3:1; Evr 13:21

11întăriţi* cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui, pentru orice răbdare** şi îndelungă răbdare cu bucurie,*Efes 3:16; Efes 6:10 **Efes 4:2 Fapte 5:41; Rom 5:3

12mulţumind* Tatălui, care v-a învrednicit să aveţi parte de moştenirea sfinţilor, în lumină.*Efes 5:20; Col 3:15; Fapte 26:18; Efes 1:11

13El ne-a izbăvit de sub puterea* întunericului şi** ne-a strămutat în Împărăţia Fiului dragostei Lui,*Efes 6:12; Evr 2:14; 1 Pet 2:9 **1 Tes 2:12; 2 Pet 1:11

14în* care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor.*Efes 1:7

15El este chipul* Dumnezeului celui nevăzut, Cel Întâi Născut** din toată zidirea.*2 Cor 4:4; Evr 1:3 **Apoc 3:14

16Pentru că prin El* au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri şi pe pământ, cele văzute şi cele nevăzute: fie scaune de domnii**, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El şi pentru El.*Ioan 1:3; 1 Cor 8:6; Efes 3:6; Evr 1:2 **Rom 8:38; Efes 1:21; Col 2:10; Col 2:15; 1 Pet 3:22 Rom 11:36; Evr 2:10

17El* este mai înainte de toate lucrurile şi toate se ţin prin El.*Ioan 1:1; Ioan 1:3; Ioan 17:5; 1 Cor 8:6

18El* este Capul trupului, al Bisericii. El este începutul, Cel Întâi Născut** dintre cei morţi, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietate.*1 Cor 11:3; Efes 1:10; Efes 1:22; Efes 4:15; Efes 5:23 **Fapte 26:23; 1 Cor 15:20; 1 Cor 15:23; Apoc 1:5

19Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în* El*Ioan 1:16; Ioan 3:34; Col 2:9; Col 3:11

20şi să împace totul* cu Sine** prin El, atât ce este pe pământ, cât şi ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui.*Efes 2:14 **2 Cor 5:18 Efes 1:10

21Şi pe voi, care* odinioară eraţi străini şi vrăjmaşi prin gândurile şi prin faptele voastre rele**, El v-a împăcat acum*Efes 2:1; Efes 2:2; Efes 2:12; Efes 2:19; Efes 4:18 **Tit 1:15; Tit 1:16

22prin* trupul Lui de carne, prin moarte, ca** să vă facă să vă înfăţişaţi înaintea Lui sfinţi, fără prihană şi fără vină;*Efes 2:15; Efes 2:16 **Luca 1:75; Efes 5:27; 1 Tes 4:7; Tit 2:14; Iuda 1:24

23negreşit, dacă rămâneţi şi mai departe întemeiaţi* şi neclintiţi în credinţă, fără să vă abateţi** de la nădejdea Evangheliei pe care aţi auzit-o, care a fost propovăduită oricărei†† făpturi de sub cer şi al cărei*† slujitor am fost făcut eu, Pavel.*Efes 3:17; Col 2:7 **Ioan 15:6 Rom 10:18 ††Col 1:6 *†Fapte 1:17; 2 Cor 3:6; 2 Cor 4:1; 2 Cor 5:18; Efes 3:7; Col 1:25; 1 Tim 2:7

24Mă bucur acum* în suferinţele mele pentru** voi; şi în trupul meu împlinesc ce lipseşte suferinţelor lui Hristos, pentru†† trupul Lui, care este Biserica.*Rom 5:3; 2 Cor 7:4 **Efes 3:1; Efes 3:13 2 Cor 1:5; 2 Cor 1:6; Fil 3:10; 2 Tim 1:8; 2 Tim 2:10 ††Efes 1:23

25Slujitorul ei am fost făcut eu, după isprăvnicia* pe care mi-a dat-o Dumnezeu pentru voi, ca să întregesc Cuvântul lui Dumnezeu.*1 Cor 9:17; Gal 2:7; Efes 3:2; Col 1:23

26Vreau să zic: taina* ţinută ascunsă din veşnicii şi în toate veacurile, dar** descoperită acum sfinţilor Lui,*Rom 16:25; 1 Cor 2:7; Efes 3:9 **Mat 13:11; 2 Tim 1:10

27cărora* Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăţia** slavei tainei acesteia între neamuri, şi anume Hristos în voi, nădejdea slavei.*2 Cor 2:14 **Rom 9:23; Efes 1:7; Efes 3:8 1 Tim 1:1

28Pe El Îl propovăduim noi şi sfătuim* pe orice om şi învăţăm pe orice om în toată înţelepciunea, ca** să înfăţişăm pe orice om desăvârşit în Hristos Isus.*Fapte 20:20; Fapte 20:27; Fapte 20:31 **2 Cor 11:2; Efes 5:27; Col 1:22

29Iată la* ce lucrez eu şi mă lupt** după lucrarea puterii Lui, care lucrează cu tărie în mine.*1 Cor 15:10 **Col 2:1 Efes 1:19; Efes 3:7; Efes 3:20

©2022 Lorand.work