1 Ioan 4

1Preaiubiţilor, să* nu daţi crezare oricărui duh, ci să** cercetaţi duhurile dacă sunt de la Dumnezeu; căci în lume au ieşit mulţi proroci mincinoşi.*Ier 29:8; Mat 24:4 **1 Cor 14:29; 1 Tes 5:21; Apoc 2:2 Mat 24:5; Mat 24:24; Fapte 20:30; 1 Tim 4:1; 2 Pet 2:1; 1 Ioan 2:18; 2 Ioan 1:7

2Duhul lui Dumnezeu să-L cunoaşteţi după aceasta: Orice* duh care mărturiseşte că Isus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu;*1 Cor 12:3; 1 Ioan 5:1

3şi orice* duh care nu mărturiseşte pe Isus nu este de la Dumnezeu, ci este duhul antihristului, de a cărui venire aţi auzit. El chiar** este în lume acum.*1 Ioan 2:22; 2 Ioan 1:7 **2 Tes 2:7; 1 Ioan 2:18; 1 Ioan 2:22

4Voi*, copilaşilor, sunteţi din Dumnezeu şi i-aţi biruit, pentru că Cel** ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume.*1 Ioan 5:4 **Ioan 12:31; Ioan 14:30; Ioan 16:11; 1 Cor 2:12; Efes 2:2; Efes 6:12

5Ei* sunt din lume; de aceea vorbesc ca din lume şi lumea** îi ascultă.*Ioan 3:31 **Ioan 15:19; Ioan 17:14

6Noi însă suntem din Dumnezeu; cine* cunoaşte pe Dumnezeu ne ascultă; cine nu este din Dumnezeu nu ne ascultă. Prin aceasta cunoaştem duhul** adevărului şi duhul rătăcirii.*Ioan 8:47; Ioan 10:27; 1 Cor 14:37; 2 Cor 10:7 **Isa 8:20; Ioan 14:17

7Preaiubiţilor*, să ne iubim unii pe alţii; căci dragostea este de la Dumnezeu. Şi oricine iubeşte este născut din Dumnezeu şi cunoaşte pe Dumnezeu.*1 Ioan 3:10; 1 Ioan 3:11; 1 Ioan 3:23

8Cine nu iubeşte n-a* cunoscut pe Dumnezeu**, pentru că Dumnezeu este dragoste. *1 Ioan 2:4; 1 Ioan 3:6 **1 Ioan 4:16

9Dragostea lui Dumnezeu faţă de noi s-a arătat prin faptul* că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca** noi să trăim prin El.*Ioan 3:16; Rom 5:8; Rom 8:32; 1 Ioan 3:16 **1 Ioan 5:11

10Şi dragostea stă nu* în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi şi a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispăşire** pentru păcatele noastre.*Ioan 15:16; Rom 5:8; Rom 5:10; Tit 3:4 **1 Ioan 2:2

11Preaiubiţilor, dacă* astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim şi noi unii pe alţii.*Mat 18:33; Ioan 15:12; Ioan 15:13; 1 Ioan 3:16

12Nimeni* n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; dacă ne iubim unii pe alţii, Dumnezeu rămâne în noi şi dragostea** Lui a ajuns desăvârşită în noi.*Ioan 1:18; 1 Tim 6:16; 1 Ioan 4:20 **1 Ioan 2:5; 1 Ioan 4:18

13Cunoaştem* că rămânem în El şi că El rămâne în noi prin faptul că ne-a dat din Duhul Său.*Ioan 14:20; 1 Ioan 3:24

14Şi noi* am văzut şi mărturisim că Tatăl** a trimis pe Fiul ca să fie Mântuitorul lumii.*Ioan 1:14; 1 Ioan 1:1; 1 Ioan 1:2 **Ioan 3:17

15Cine* va mărturisi că Isus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne în el, şi el, în Dumnezeu.*Rom 10:9; 1 Ioan 5:1; 1 Ioan 5:5

16Şi noi am cunoscut şi am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu faţă de noi. Dumnezeu* este dragoste şi cine** rămâne în dragoste rămâne în Dumnezeu, şi Dumnezeu rămâne în el.*1 Ioan 4:8 **1 Ioan 3:24; 1 Ioan 4:12

17Cum este El, aşa suntem şi noi în lumea aceasta, astfel se face că dragostea este desăvârşită în noi, pentru ca* să avem deplină încredere în ziua judecăţii.*Iac 2:13; 1 Ioan 2:26; 1 Ioan 3:19; 1 Ioan 3:21

18În dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârşită izgoneşte frica, pentru că* frica are cu ea pedeapsa; şi cine se teme n-a** ajuns desăvârşit în dragoste.*1 Ioan 3:3 **1 Ioan 4:12

19Noi Îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi.

20Dacă* zice cineva: „Eu iubesc pe Dumnezeu” şi urăşte pe fratele său este un mincinos, căci cine nu iubeşte pe fratele său pe care-l vede cum poate să iubească pe Dumnezeu, pe** care nu-L vede?*1 Ioan 2:4; 1 Ioan 3:17 **1 Ioan 4:12

21Şi aceasta este porunca* pe care o avem de la El: cine iubeşte pe Dumnezeu iubeşte şi pe fratele său.*Mat 22:37; Mat 22:39; Ioan 13:31; Ioan 15:12; 1 Ioan 3:23

©2022 Lorand.work