Ioan 9

Vindecarea unui orb din naştere

1Când trecea, Isus a văzut un orb din naştere.

2Ucenicii Lui L-au întrebat: „Învăţătorule, cine* a păcătuit: omul acesta sau părinţii lui, de s-a născut orb?”*Ioan 9:34

3Isus a răspuns: „N-a păcătuit nici omul acesta, nici părinţii lui, ci* s-a născut aşa, ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu.*Ioan 11:4

4Cât este ziuă, trebuie* să lucrez lucrările Celui ce M-a trimis; vine noaptea, când nimeni nu mai poate să lucreze.*Ioan 4:34; Ioan 5:19; Ioan 5:36; Ioan 11:9; Ioan 12:35; Ioan 17:4

5Cât sunt în lume, sunt* Lumina lumii.”*Ioan 1:5; Ioan 1:9; Ioan 3:19; Ioan 8:12; Ioan 12:35; Ioan 12:46

6După ce a zis aceste vorbe, a* scuipat pe pământ şi a făcut tină din scuipat. Apoi a uns ochii orbului cu tina aceasta*Marc 7:33; Marc 8:23

7şi i-a zis: „Du-te de te spală în* scăldătoarea Siloamului” (care, tălmăcit, înseamnă: „Trimis”). El** s-a dus, s-a spălat şi s-a întors văzând bine.*Neem 3:15 **2 Imp 5:14

8Vecinii şi cei ce-l cunoscuseră mai înainte ca cerşetor ziceau: „Nu este acesta cel ce şedea şi cerşea?”

9Unii ziceau: „El este.” Alţii ziceau: „Nu, dar seamănă cu el.” Şi el însuşi zicea: „Eu sunt.”

10Deci i-au zis: „Cum ţi s-au deschis ochii?”

11El a răspuns: „Omul* acela, căruia I se zice Isus, a făcut tină, mi-a uns ochii şi mi-a zis: ‘Du-te la scăldătoarea Siloamului şi spală-te.’ M-am dus, m-am spălat şi mi-am căpătat vederea.”*Ioan 9:6; Ioan 9:7

12„Unde este Omul acela?” l-au întrebat ei. El a răspuns: „Nu ştiu.”

Cercetarea orbului de farisei

13Au adus la farisei pe cel ce fusese orb mai înainte.

14Şi era o zi de Sabat când făcuse Isus tină şi-i deschisese ochii.

15Din nou, fariseii l-au întrebat şi ei cum şi-a căpătat vederea. Şi el le-a zis: „Mi-a pus tină pe ochi, m-am spălat şi văd.”

16Atunci, unii din farisei au început să zică: „Omul acesta nu vine de la Dumnezeu, pentru că nu ţine Sabatul.” Alţii ziceau: „Cum* poate un om păcătos să facă asemenea semne?” Şi** era dezbinare între ei.*Ioan 9:33; Ioan 3:2 **Ioan 7:12; Ioan 7:43; Ioan 10:19

17Iarăşi au întrebat pe orb: „Tu ce zici despre El în privinţa faptului că ţi-a deschis ochii?” „Este* un proroc”, le-a răspuns el.*Ioan 4:19; Ioan 6:14

18Iudeii n-au crezut că fusese orb şi că îşi căpătase vederea până n-au chemat pe părinţii lui.

19Şi când i-au venit părinţii, i-au întrebat: „Acesta este fiul vostru, care spuneţi că s-a născut orb? Cum dar vede acum?”

20Drept răspuns, părinţii lui au zis: „Ştim că acesta este fiul nostru şi că s-a născut orb.

21Dar cum vede acum sau cine i-a deschis ochii, nu ştim. Întrebaţi-l pe el; este în vârstă, el singur poate vorbi despre ce-l priveşte.”

22Părinţii lui au zis aceste lucruri, pentru că se* temeau de iudei, căci iudeii hotărâseră acum ca, dacă va mărturisi cineva că Isus este Hristosul, să** fie dat afară din sinagogă.*Ioan 7:13; Ioan 12:42; Ioan 19:38; Fapte 5:13 **Ioan 9:34; Ioan 16:2

23De aceea au zis părinţii lui: „Este în vârstă, întrebaţi-l pe el.”

24Fariseii au chemat a doua oară pe omul care fusese orb şi i-au zis: „Dă* slavă lui Dumnezeu: noi** ştim că omul acesta este un păcătos.”*Ios 7:19; 1 Sam 6:5 **Ioan 9:16

25El a răspuns: „Dacă este un păcătos, nu ştiu; eu una ştiu: că eram orb, şi acum văd.”

26Iarăşi l-au întrebat: „Ce ţi-a făcut? Cum ţi-a deschis ochii?”

27„Acum v-am spus”, le-a răspuns el, „şi n-aţi ascultat. Pentru ce voiţi să mai auziţi încă o dată? Doar n-aţi vrea să vă faceţi şi voi ucenicii Lui!”

28Ei l-au ocărât şi i-au zis: „Tu eşti ucenicul Lui, noi suntem ucenicii lui Moise.

29Ştim că Dumnezeu a vorbit lui Moise, dar acesta nu* ştim de unde este.”*Ioan 8:14

30„Aici* este mirarea”, le-a răspuns omul acela, „că voi nu ştiţi de unde este, şi totuşi El mi-a deschis ochii.*Ioan 3:10

31Ştim că Dumnezeu* n-ascultă pe păcătoşi, ci, dacă este cineva temător de Dumnezeu şi face voia Lui, pe acela îl ascultă.*Iov 27:9; Iov 35:12; Ps 18:41; Ps 34:15; Ps 66:18; Prov 1:28; Prov 15:29; Prov 29:9; Isa 1:15; Ier 11:11; Ier 14:12; Ezec 8:18; Mica 3:4; Zah 7:13

32De când este lumea, nu s-a auzit să fi deschis cineva ochii unui orb din naştere.

33Dacă* omul acesta n-ar veni de la Dumnezeu, n-ar putea face nimic.”*Ioan 9:16

34„Tu eşti născut cu totul în* păcat”, i-au răspuns ei, „şi vrei să ne înveţi pe noi?” Şi l-au dat afară.*Ioan 9:2

Isus întâlneşte pe orb în Templu

35Isus a auzit că l-au dat afară şi, când l-a găsit, i-a zis: „Crezi tu în Fiul* lui Dumnezeu?”*Mat 14:33; Mat 16:16; Marc 1:1; Ioan 10:36; 1 Ioan 5:13

36El a răspuns: „Şi cine este, Doamne, ca să cred în El?”

37„L-ai şi văzut”, i-a zis Isus, „şi Cel* care vorbeşte cu tine, Acela este.”*Ioan 4:26

38„Cred, Doamne”, I-a zis el; şi I s-a închinat.

39Apoi, Isus a zis: „Eu am venit în lumea aceasta pentru* judecată: ca** cei ce nu văd să vadă şi cei ce văd să ajungă orbi.”*Ioan 5:22; Ioan 5:27; Ioan 3:17; Ioan 12:47 **Mat 13:13

40Unii din fariseii care erau lângă El, când au auzit aceste vorbe, I-au* zis: „Doar n-om fi şi noi orbi!”*Rom 2:19

41„Dacă* aţi fi orbi”, le-a răspuns Isus, „n-aţi avea păcat, dar acum ziceţi: ‘Vedem.’ Tocmai de aceea păcatul vostru rămâne.*Ioan 15:22; Ioan 15:24

©2022 Lorand.work