Exodul 3

Rugul aprins

1Moise păştea turma socrului său, Ietro, preotul* Madianului. Odată, a mânat turma până dincolo de pustie şi a ajuns la muntele** lui Dumnezeu, la Horeb.*Exod 2:16 **Exod 18:5; 1 Imp 19:8

2Îngerul* Domnului i S-a arătat într-o flacără de foc, care ieşea din mijlocul unui rug. Moise s-a uitat şi iată că rugul era tot un foc şi rugul nu se mistuia deloc.*Deut 33:16; Isa 63:9; Fapte 7:30

3Moise a zis: „Am să mă întorc să văd ce este această vedenie* minunată şi pentru ce nu se mistuie rugul.”*Ps 111:2; Fapte 7:31

4Domnul a văzut că el se întoarce să vadă şi Dumnezeu l-a chemat* din mijlocul rugului şi a zis: „Moise! Moise!” El a răspuns: „Iată-mă!”*Deut 33:16

5Dumnezeu a zis: „Nu te apropia de locul acesta; scoate-ţi* încălţămintea din picioare, căci locul pe care calci este un pământ sfânt.”*Exod 19:12; Ios 5:15; Fapte 7:33

6Şi a adăugat: „Eu sunt* Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov.” Moise şi-a ascuns faţa, căci se temea** să-L privească pe Dumnezeu.*Gen 28:13; Exod 3:15; Exod 4:5; Mat 22:32; Marc 12:26; Luca 20:37; Fapte 7:32 **1 Imp 19:13; Isa 6:1; Isa 6:5

7Domnul a zis: „Am* văzut asuprirea poporului Meu, care este în Egipt, şi am auzit strigătele pe care le scoate din pricina asupritorilor** lui, căci îi cunosc durerile.*Exod 2:23; Neem 9:9; Ps 106:44; Fapte 7:34 **Exod 1:11 Gen 18:21; Exod 2:25

8M-am coborât* ca să-l izbăvesc** din mâna egiptenilor şi să-l scot din ţara aceasta şi să-l duc într-o ţară bună şi întinsă, într-o ţară unde curge†† lapte şi miere, şi anume în locurile pe care le locuiesc canaaniţii*†, hetiţii, amoriţii, fereziţii, heviţii şi iebusiţii.*Gen 11:5; Gen 11:7; Gen 18:21; Gen 50:24 **Exod 6:6; Exod 6:8; Exod 12:51 Deut 1:25; Deut 8:7 ††Exod 3:17; Exod 13:5; Exod 33:3; Num 13:27; Deut 26:9; Deut 26:15; Ier 11:5; Ier 32:22; Ezec 20:6 *†Gen 15:18

9Iată* că strigătele israeliţilor au ajuns până la Mine şi am văzut chinul cu care îi chinuiesc** egiptenii.*Exod 2:23 **Exod 1:11; Exod 1:13; Exod 1:14; Exod 1:22

10Acum*, vino, Eu te voi trimite la Faraon şi vei scoate din Egipt pe poporul Meu, pe copiii lui Israel.”*Ps 105:26; Mica 6:4

Trimiterea lui Moise

11Moise a zis lui Dumnezeu: „Cine* sunt eu, ca să mă duc la Faraon şi să scot din Egipt pe copiii lui Israel?”*Exod 6:12; 1 Sam 18:18; Isa 6:5; Isa 6:8; Ier 1:6

12Dumnezeu a zis: „Eu voi* fi negreşit cu tine, şi iată care va fi pentru tine semnul că Eu te-am trimis: după ce vei scoate pe popor din Egipt, veţi sluji lui Dumnezeu pe muntele acesta.”*Gen 31:3; Deut 31:23; Ios 1:5; Rom 8:31

13Moise a zis lui Dumnezeu: „Iată, când mă voi duce la copiii lui Israel şi le voi spune: ‘Dumnezeul părinţilor voştri m-a trimis la voi’ şi mă vor întreba: ‘Care este Numele Lui?’, ce le voi răspunde?”

14Dumnezeu a zis lui Moise: „Eu sunt Cel ce sunt.” Şi a adăugat: „Vei răspunde copiilor lui Israel astfel: ‘Cel ce Se numeşte «Eu* sunt» m-a trimis la voi.’”*Exod 6:3; Ioan 8:58; 2 Cor 1:20; Evr 13:8; Apoc 1:4

15Dumnezeu a mai zis lui Moise: „Aşa să vorbeşti copiilor lui Israel: ‘Domnul Dumnezeul părinţilor voştri, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov, m-a trimis la voi. Acesta este Numele* Meu pentru veşnicie, acesta este Numele Meu din neam în neam.’*Ps 135:13; Osea 12:5

16Du-te, strânge* pe bătrânii lui Israel şi spune-le: ‘Mi s-a arătat Domnul Dumnezeul părinţilor voştri, Dumnezeul lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacov. El a zis**: «V-am văzut şi am văzut ce vi se face în Egipt*Exod 4:29 **Gen 50:24; Exod 2:25; Exod 4:31; Luca 1:68

17şi am zis: Vă* voi scoate din suferinţa Egiptului şi vă voi duce în ţara canaaniţilor, hetiţilor, amoriţilor, fereziţilor, heviţilor şi iebusiţilor, într-o ţară unde curge lapte şi miere.»’*Gen 15:14; Gen 15:16; Exod 3:8

18Ei vor asculta* de glasul tău şi te vei duce, tu şi bătrânii lui Israel, la împăratul Egiptului şi îi veţi spune: ‘Domnul Dumnezeul evreilor S-a întâlnit** cu noi. Dă-ne voie să mergem cale de trei zile în pustie, ca să aducem jertfe Domnului Dumnezeului nostru.’*Exod 4:31 **Exod 5:1; Exod 5:3

19Ştiu că împăratul Egiptului n-are* să vă lase să plecaţi decât silit de o mână puternică.*Num 23:3; Num 23:4; Num 23:15; Num 23:16

20Eu Îmi voi întinde* mâna şi voi lovi Egiptul cu tot** felul de minuni, pe care le voi face în mijlocul lui. După aceea, are să vă lase să plecaţi.*Exod 5:2; Exod 6:6; Exod 7:4; Exod 7:5; Exod 9:15 **; Exod 7:3; Exod 11:9; Deut 6:22; Neem 9:10; Ps 105:27; Ps 135:9; Ier 32:20; Fapte 7:36

21Voi face* chiar ca poporul acesta să capete trecere înaintea egiptenilor, şi, când veţi pleca, nu veţi pleca cu mâinile goale.*Exod 12:31

22Fiecare femeie* va cere de la vecina ei şi de la cea care locuieşte în casa ei vase de argint, vase de aur şi haine pe care le veţi pune pe fiii şi fiicele voastre. Şi veţi jefui** astfel pe egipteni.”*Exod 11:3; Exod 12:36; Ps 106:46; Prov 16:7 **Gen 15:14; Exod 11:2; Exod 12:35; Exod 12:36; Iov 27:17; Prov 13:22; Ezec 39:10

©2022 Lorand.work