Apocalipsa 2

1Îngerului Bisericii din Efes scrie-i: ‘Iată ce zice Cel* ce ţine cele şapte stele în mâna dreaptă şi Cel ce umblă** prin mijlocul celor şapte sfeşnice de aur:*Apoc 1:16; Apoc 1:20 **Apoc 1:13

2«Ştiu* faptele tale, osteneala ta şi răbdarea ta şi că nu poţi suferi pe cei răi, că ai** pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli şi nu sunt şi i-ai găsit mincinoşi.*Ps 1:6; Apoc 2:9; Apoc 2:13; Apoc 2:19; Apoc 3:1; Apoc 3:8; Apoc 3:15 **1 Ioan 4:1 2 Cor 11:13; 2 Pet 2:1

3Ştiu că ai răbdare, că ai suferit din pricina Numelui Meu şi că n-ai* obosit.*Gal 6:9; Evr 12:3; Evr 12:5

4Dar ce am împotriva ta este că ţi-ai părăsit dragostea dintâi.

5Adu-ţi dar aminte de unde ai căzut, pocăieşte-te şi întoarce-te la faptele tale dintâi. Altfel* , voi veni la tine şi-ţi voi lua sfeşnicul din locul lui, dacă nu te pocăieşti.*Mat 21:41; Mat 21:43

6Ai însă lucrul acesta bun: că urăşti faptele nicolaiţilor* , pe care şi Eu le urăsc.»’*Apoc 2:15

7Cine* are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul: ‘Celui ce va birui îi voi da să** mănânce din pomul vieţii, care este în raiul lui Dumnezeu.’*Mat 11:15; Mat 13:9; Mat 13:43; Apoc 2:11; Apoc 2:17; Apoc 2:29; Apoc 3:6; Apoc 3:13; Apoc 3:22; Apoc 13:9 **Apoc 22:2; Apoc 22:14 Gen 2:9

8Îngerului Bisericii din Smirna scrie-i: ‘Iată ce zice Cel* dintâi şi Cel de pe urmă, Cel ce a murit şi a înviat:*Apoc 1:8; Apoc 1:17; Apoc 1:18

9«Ştiu* necazul tău şi sărăcia ta (dar eşti bogat)** şi batjocurile din partea celor ce zic că sunt iudei şi nu sunt, ci†† sunt o sinagogă a Satanei.*Apoc 2:2 **Luca 12:21; 1 Tim 6:18; Iac 2:5 Rom 2:17; Rom 2:28; Rom 2:29; Rom 9:6 ††Apoc 3:9

10Nu te teme nicidecum* de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniţă pe unii din voi, ca să vă încerce. Şi veţi avea un necaz de zece zile. Fii** credincios până la moarte şi-ţi voi da cununa vieţii.»’*Mat 10:22 **Mat 24:13 Iac 1:12; Apoc 3:11

11Cine* are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul: ‘Cel ce va birui nicidecum nu va fi vătămat de a** doua moarte.’*Apoc 2:7; Apoc 13:9 **Apoc 20:14; Apoc 21:8

12Îngerului Bisericii din Pergam scrie-i: ‘Iată ce zice Cel* ce are sabia ascuţită cu două tăişuri:*Apoc 1:16

13«Ştiu* unde** locuieşti: acolo unde este scaunul de domnie al Satanei. Tu ţii Numele Meu şi n-ai lepădat credinţa Mea nici chiar în zilele acelea când Antipa, martorul Meu credincios, a fost ucis la voi, acolo unde locuieşte Satana.*Apoc 2:2 **Apoc 2:9

14Dar am ceva împotriva ta. Tu ai acolo nişte oameni care ţin de învăţătura lui Balaam* , care a învăţat pe Balac să pună o piatră de poticnire înaintea copiilor lui Israel, ca să** mănânce din lucrurile jertfite idolilor şi să se dedea la curvie.*Num 24:14; Num 25:1; Num 31:16; 2 Pet 2:15; Iuda 1:11 **Fapte 15:29; 1 Cor 8:9; 1 Cor 8:10; 1 Cor 10:19; 1 Cor 10:20; Apoc 2:20 1 Cor 6:13

15Tot aşa, şi tu ai câţiva care, de asemenea, ţin învăţătura nicolaiţilor* , pe care Eu o urăsc.*Apoc 2:6

16Pocăieşte-te dar. Altfel, voi veni la tine curând şi* Mă voi război cu ei cu sabia gurii Mele.»’*Isa 11:4; 2 Tes 2:8; Apoc 1:16; Apoc 19:15; Apoc 19:21

17Cine* are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul: ‘Celui ce va birui îi voi da să mănânce din mana ascunsă şi-i voi da o piatră albă; şi pe piatra aceasta este scris un nume** nou, pe care nu-l ştie nimeni decât acela care-l primeşte.’*Apoc 2:7; Apoc 2:11 **Apoc 3:12; Apoc 19:12

18Îngerului Bisericii din Tiatira scrie-i: ‘Iată ce zice Fiul lui Dumnezeu, care* are ochii ca para focului şi ale cărui picioare sunt ca arama aprinsă:*Apoc 1:14; Apoc 1:15

19«Ştiu* faptele tale, dragostea ta, credinţa ta, slujba ta, răbdarea ta şi faptele tale de pe urmă, că sunt mai multe decât cele dintâi.*Apoc 2:2

20Dar iată ce am împotriva ta: tu laşi ca Izabela* , femeia aceea care se zice prorociţă, să înveţe şi să amăgească pe robii Mei să** se dedea la curvie şi să mănânce din lucrurile jertfite idolilor.*1 Imp 16:31; 1 Imp 21:25; 2 Imp 9:7 **Exod 34:15; Fapte 15:20; Fapte 15:29; 1 Cor 10:19; 1 Cor 10:20; Apoc 2:14

21I-am dat vreme să* se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei!*Rom 2:4; Apoc 9:20

22Iată că am s-o arunc bolnavă în pat; şi celor ce preacurvesc cu ea am să le trimit un necaz mare, dacă nu se vor pocăi de faptele lor.

23Voi lovi cu moartea pe copiii ei. Şi toate Bisericile vor cunoaşte că ‹Eu* sunt Cel ce cercetează rărunchii şi inima›: şi voi** răsplăti fiecăruia din voi după faptele lui.*1 Sam 16:7; 1 Cron 28:9; 1 Cron 29:17; 2 Cron 6:30; Ps 7:9; Ier 11:20; Ier 17:10; Ier 20:12; Ioan 2:24; Ioan 2:25; Fapte 1:24; Rom 8:27 **Ps 62:12; Mat 16:27; Rom 2:6; Rom 14:12; 2 Cor 5:10; Gal 6:5; Apoc 20:12

24Vouă însă, tuturor celorlalţi din Tiatira care nu aveţi învăţătura aceasta şi n-aţi cunoscut ‹adâncimile Satanei›, cum le numesc ei, vă zic: Nu* pun peste voi altă greutate.*Fapte 15:28

25Numai ţineţi cu tărie ce* aveţi până voi veni!*Apoc 3:11

26Celui ce va birui şi celui ce va păzi până la sfârşit lucrările* Mele îi voi da** stăpânire peste neamuri.*Ioan 6:29; 1 Ioan 3:23 **Mat 19:28; Luca 22:29; Luca 22:30; 1 Cor 6:3; Apoc 3:21; Apoc 20:4

27Le* va cârmui cu un toiag de fier şi le va zdrobi ca pe nişte vase de lut, cum am primit şi Eu putere de la Tatăl Meu.*Ps 2:8; Ps 2:9; Ps 49:14; Dan 7:22; Apoc 12:5; Apoc 19:15

28Şi-i voi da luceafărul* de dimineaţă.»’*2 Pet 1:19; Apoc 22:16

29Cine* are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul.*Apoc 2:7

©2022 Lorand.work