2 Corinteni 5

1Ştim, în adevăr, că, dacă se desface casa pământească a cortului nostru* trupesc, avem o clădire în cer de la Dumnezeu, o casă care nu este făcută de mână, ci este veşnică.*Iov 4:19; 2 Cor 4:7; 2 Pet 1:13; 2 Pet 1:14

2Şi gemem* în cortul acesta, plini de dorinţa să ne îmbrăcăm peste el cu locaşul nostru ceresc,*Rom 8:23

3negreşit, dacă atunci când vom fi îmbrăcaţi* nu vom fi găsiţi dezbrăcaţi de el.*Apoc 3:18; Apoc 16:15

4Chiar în cortul acesta deci gemem apăsaţi, nu că dorim să fim dezbrăcaţi de trupul acesta, ci să fim îmbrăcaţi* cu trupul celălalt peste acesta, pentru ca ce este muritor în noi să fie înghiţit de viaţă.*1 Cor 15:53; 1 Cor 15:54

5Şi Cel* ce ne-a făcut pentru aceasta este Dumnezeu, care ne-a** dat arvuna Duhului.*Isa 29:23; Efes 2:10 **Rom 8:23; 2 Cor 1:22; Efes 1:14; Efes 4:30

6Aşadar, noi întotdeauna suntem plini de încredere, căci ştim că, dacă suntem acasă în trup, pribegim departe de Domnul,

7pentru că umblăm* prin credinţă, nu prin vedere.*Rom 8:24; Rom 8:25; 1 Cor 13:12; 2 Cor 4:18; Evr 11:1

8Da, suntem plini de încredere şi ne place* mult mai mult să părăsim trupul acesta, ca să fim acasă la Domnul.*Fil 1:23

9De aceea ne şi silim să-I fim plăcuţi, fie că rămânem acasă, fie că suntem departe de casă.

10Căci* toţi trebuie să ne înfăţişăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca** fiecare să-şi primească răsplata după binele sau răul pe care-l va fi făcut când trăia în trup.*Mat 25:31; Mat 25:32; Rom 14:10 **Rom 2:6; Gal 6:7; Efes 6:8; Col 3:24; Col 3:25; Apoc 22:12

Făptura cea nouă

11Ca unii care cunoaştem deci frica* de Domnul, pe oameni căutăm să-i încredinţăm, dar Dumnezeu** ne cunoaşte bine şi nădăjduiesc că şi voi ne cunoaşteţi bine în cugetele voastre.*Iov 31:23; Evr 10:31; Iuda 1:23 **2 Cor 4:2

12Cu aceasta nu* ne lăudăm singuri iarăşi înaintea voastră, ci vă dăm un temei de laudă** cu privire la noi, ca să aveţi cu ce răspunde acelora care se laudă cu ce este în înfăţişare, şi nu cu ce este în inimă.*2 Cor 3:1 **2 Cor 1:14

13În adevăr, dacă* ne-am ieşit din minţi, pentru Dumnezeu ne-am ieşit; dacă suntem întregi la minte, pentru voi suntem.*2 Cor 11:1; 2 Cor 11:16; 2 Cor 11:17; 2 Cor 12:6; 2 Cor 12:11

14Căci dragostea lui Hristos ne strânge, fiindcă socotim că, dacă Unul singur a murit* pentru toţi, toţi deci au murit.*Rom 5:15

15Şi El a murit pentru toţi, pentru ca* cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înşişi, ci pentru Cel ce a murit şi a înviat pentru ei.*Rom 6:11; Rom 6:12; Rom 14:7; Rom 14:8; 1 Cor 6:19; Gal 2:20; 1 Tes 5:10; 1 Pet 4:2

16Aşa că*, de acum încolo, nu mai cunoaştem pe nimeni în felul lumii, şi chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuşi** acum nu-L mai cunoaştem în felul acesta.*Mat 12:50; Ioan 15:14; Gal 5:6; Fil 3:7; Fil 3:8; Col 3:11 **Ioan 6:63

17Căci, dacă este* cineva în Hristos, este o făptură**1 nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi.*Rom 8:9; Rom 16:7; Gal 6:15 **Gal 5:6; Gal 6:15 Isa 43:18; Isa 43:19; Isa 65:17; Efes 2:15; Apoc 21:5

18Şi toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care* ne-a împăcat cu El prin Isus Hristos şi ne-a încredinţat slujba împăcării;*Rom 5:10; Efes 2:16; Col 1:20; 1 Ioan 2:2; 1 Ioan 4:10

19că adică, Dumnezeu* era în Hristos, împăcând lumea cu Sine, neţinându-le în socoteală păcatele lor, şi ne-a încredinţat nouă propovăduirea acestei împăcări.*Rom 3:24; Rom 3:25

20Noi dar, suntem trimişi* împuterniciţi ai lui Hristos; şi, ca şi cum** Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în Numele lui Hristos: Împăcaţi-vă cu Dumnezeu!*Iov 33:23; Mal 2:7; 2 Cor 3:6; Efes 6:20 **2 Cor 6:1

21Pe* Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El**.*Isa 53:6; Isa 53:9; Isa 53:12; Gal 3:13; 1 Pet 2:22; 1 Pet 2:24; 1 Ioan 3:5 **Rom 1:17; Rom 5:19; Rom 10:3


1) Sau: zidire.

©2022 Lorand.work