1 Petru 3

1Tot astfel, nevestelor*, fiţi supuse şi voi bărbaţilor voştri; pentru ca, dacă unii nu ascultă Cuvântul, să fie câştigaţi fără cuvânt**, prin purtarea nevestelor lor,*1 Cor 14:34; Efes 5:22; Col 3:18; Tit 2:5 **1 Cor 7:16 Mat 18:15; 1 Cor 9:19

2când vă vor vedea* felul vostru de trai: curat şi în temere.*1 Pet 2:12

3Podoaba* voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor,*1 Tim 2:9; Tit 2:3

4ci să fie omul* ascuns al inimii, în curăţia nepieritoare a unui duh blând şi liniştit, care este de mare preţ înaintea lui Dumnezeu.*Ps 45:13; Rom 2:29; Rom 7:22; 2 Cor 4:16

5Astfel se împodobeau odinioară sfintele femei, care nădăjduiau în Dumnezeu şi erau supuse bărbaţilor lor;

6ca Sara, care asculta pe Avraam şi-l numea* „domnul ei”. Fiicele ei v-aţi făcut voi, dacă faceţi binele fără să vă temeţi de ceva.*Gen 18:12

7Bărbaţilor, purtaţi-vă şi voi*, la rândul vostru, cu înţelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca** unui vas mai slab, ca unele care vor moşteni împreună cu voi harul vieţii, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre.*1 Cor 7:3; Efes 5:25; Col 3:19 **1 Cor 12:23; 1 Tes 4:4 Iov 42:8; Mat 5:23; Mat 5:24; Mat 18:19

8Încolo, toţi* să fiţi cu aceleaşi gânduri, simţind cu alţii, iubind ca fraţii**, miloşi, smeriţi.*Rom 12:16; Rom 15:5; Fil 3:16 **Rom 12:10; Evr 13:1; 1 Pet 2:17 Efes 4:32; Col 3:12

9Nu întoarceţi* rău pentru rău, nici ocară pentru ocară; dimpotrivă, binecuvântaţi, căci la aceasta aţi fost chemaţi: să** moşteniţi binecuvântarea.*Prov 17:13; Prov 20:22; Mat 5:39; Rom 12:14; Rom 12:17; 1 Cor 4:12; 1 Tes 5:15 **Mat 25:34

10„Căci cine* iubeşte viaţa şi vrea să vadă zile bune să-şi** înfrâneze limba de la rău şi buzele de la cuvinte înşelătoare.*Ps 34:12 **Iac 1:26; 1 Pet 2:1; 1 Pet 2:22; Apoc 14:5

11Să se depărteze* de rău şi să facă binele, să** caute pacea şi s-o urmărească.*Ps 37:27; Isa 1:16; Isa 1:17; 3 Ioan 1:11 **Rom 12:18; Rom 14:19; Evr 12:14

12Căci ochii Domnului sunt peste cei neprihăniţi şi* urechile Lui iau aminte la rugăciunile lor. Dar Faţa Domnului este împotriva celor ce fac răul.”*Ioan 9:31; Iac 5:16

13Şi* cine vă va face rău, dacă sunteţi plini de râvnă pentru bine?*Prov 16:7; Rom 8:28

14Chiar* dacă aveţi de suferit pentru neprihănire, ferice de voi! „N-aveţi** nicio teamă de ei şi nu vă tulburaţi!*Mat 5:10; Iac 1:12; 1 Pet 2:19; 1 Pet 4:14 **Isa 8:12; Isa 8:13; Ier 1:8; Ioan 14:1; Ioan 14:27

15Ci sfinţiţi în inimile voastre pe Hristos ca Domn.” Fiţi totdeauna gata* să răspundeţi oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândeţe şi teamă,*Ps 119:46; Fapte 4:8; Col 4:6; 2 Tim 2:25

16având* un cuget curat, pentru ca** cei ce bârfesc purtarea voastră bună în Hristos să rămână de ruşine tocmai în lucrurile în care vă vorbesc de rău.*Evr 13:18 **Tit 2:8; 1 Pet 2:12

17Căci este mai bine, dacă aşa este voia lui Dumnezeu, să suferiţi pentru că faceţi binele decât pentru că faceţi răul!

18Hristos, de asemenea, a suferit o dată* pentru păcate, El, Cel neprihănit, pentru cei nelegiuiţi, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât** în trup, dar a fost înviat†† în duh,*Rom 5:6; Evr 9:26; Evr 9:28; 1 Pet 2:21; 1 Pet 4:1 **2 Cor 13:4 Col 1:21; Col 1:22 ††Rom 1:4; Rom 8:11

19în care S-a dus să propovăduiască* duhurilor din** închisoare,*1 Pet 1:12; 1 Pet 4:6 **Isa 42:7; Isa 49:9; Isa 61:1

20care fuseseră răzvrătite odinioară, când îndelunga răbdare a lui Dumnezeu era în aşteptare*, în zilele lui Noe, când se făcea corabia** în care au fost scăpate prin apă un mic număr de suflete, şi anume opt.*Gen 6:3; Gen 6:5; Gen 6:13 **Evr 11:7 Gen 7:7; Gen 8:18; 2 Pet 2:5

21Icoana* aceasta închipuitoare vă mântuieşte acum pe voi, şi anume botezul, care nu este o curăţire de întinăciunile** trupeşti, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, prin învierea†† lui Isus Hristos,*Efes 5:26 **Tit 3:5 Rom 10:10 ††1 Pet 1:3

22care* stă la dreapta lui Dumnezeu după ce S-a înălţat la cer şi Şi-a supus** îngerii, stăpânirile şi puterile.*Ps 110:1; Rom 8:34; Efes 1:20; Col 3:1; Evr 1:3 **Rom 8:38; 1 Cor 15:24; Efes 1:21

©2022 Lorand.work