1 Corinteni 1

ÎNTÂIA EPISTOLĂ A LUI PAVEL CĂTRE CORINTENI
Urare

1Pavel, chemat* să fie apostol al lui Isus Hristos, prin** voia lui Dumnezeu, şi fratele Sosten,*Rom 1:1 **2 Cor 1:1; Efes 1:1; Col 1:1 Fapte 18:17

2către Biserica lui Dumnezeu care este în Corint, către cei* ce au fost sfinţiţi** în Hristos Isus, chemaţi să fie sfinţi, şi către toţi cei ce cheamㆆ în vreun loc Numele lui Isus Hristos, Domnul*† lor şi†* al nostru:*Iuda 1:1 **Ioan 17:19; Fapte 15:9 Rom 1:7; 2 Tim 1:9 ††Fapte 9:14; Fapte 9:21; Fapte 22:16; 2 Tim 2:22 *†1 Cor 8:6 †*Rom 3:22; Rom 10:12

3Har* şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos!*Rom 1:7; 2 Cor 1:2; Efes 1:2; 1 Pet 1:2

Mulţumiri şi îndemn la unire

4Mulţumesc* Dumnezeului meu totdeauna, cu privire la voi, pentru harul lui Dumnezeu, care v-a fost dat în Isus Hristos.*Rom 1:8

5Căci în El aţi fost îmbogăţiţi în* toate privinţele, cu orice vorbire şi cu orice cunoştinţă.*1 Cor 12:8; 2 Cor 8:7

6În felul acesta, mărturia* despre Hristos a fost bine întărită în mijlocul vostru;*1 Cor 2:1; 2 Tim 1:8; Apoc 1:2

7aşa că nu duceţi lipsă de niciun fel de dar în aşteptarea* arătării Domnului nostru Isus Hristos.*Fil 3:20; Tit 2:13; 2 Pet 3:12

8El* vă va întări până la sfârşit, în aşa fel ca** să fiţi fără vină în ziua venirii Domnului nostru Isus Hristos.*1 Tes 3:13 **Col 1:22; 1 Tes 5:23

9Credincios* este Dumnezeu, care v-a chemat la părtăşia** cu Fiul Său Isus Hristos, Domnul nostru.*Isa 49:7; 1 Cor 10:13; 1 Tes 5:24; 2 Tes 3:3; Evr 10:23 **Ioan 15:4; Ioan 17:21; 1 Ioan 1:3; 1 Ioan 4:13

10Vă îndemn, fraţilor, pentru Numele Domnului nostru Isus Hristos, să* aveţi toţi acelaşi fel de vorbire, să n-aveţi dezbinări între voi, ci să fiţi uniţi în chip desăvârşit într-un gând şi o simţire.*Rom 12:16; Rom 15:5; 2 Cor 13:11; Fil 2:2; Fil 3:16; 1 Pet 3:8

11Căci, fraţilor, am aflat despre voi, de la ai Cloei, că între voi sunt certuri.

12Vreau să spun că fiecare* din voi zice: „Eu sunt al lui Pavel!” „Şi eu al lui Apolo!”** „Şi eu al lui Chifa!” „Şi eu al lui Hristos!”*1 Cor 3:4 **Fapte 18:24; Fapte 19:1; 1 Cor 16:12 Ioan 1:42

13Hristos* a fost împărţit? Pavel a fost răstignit pentru voi? Sau în numele lui Pavel aţi fost voi botezaţi?*2 Cor 11:4; Efes 4:5

14Mulţumesc lui Dumnezeu că n-am botezat pe niciunul din voi, afară de Crisp* şi Gaius**,*Fapte 18:8 **Rom 16:23

15pentru ca nimeni să nu poată spune că aţi fost botezaţi în numele meu.

16Da, am mai botezat şi casa lui Stefana*, încolo, nu ştiu să mai fi botezat pe altcineva.*1 Cor 16:15; 1 Cor 16:17

Înţelepciunea lumii şi înţelepciunea lui Dumnezeu

17De fapt, Hristos m-a trimis nu să botez, ci să propovăduiesc Evanghelia: nu* cu înţelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică.*1 Cor 2:1; 1 Cor 2:4; 1 Cor 2:13; 2 Pet 1:16

18Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie* pentru cei** ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi, care suntem pe calea mântuirii, este puterea†† lui Dumnezeu.*2 Cor 2:15 **Fapte 17:18; 1 Cor 2:14 1 Cor 15:26 ††Rom 1:16; 1 Cor 1:24

19Căci este scris: „Voi prăpădi* înţelepciunea celor înţelepţi şi voi nimici priceperea celor pricepuţi.”*Iov 5:12; Iov 5:13; Isa 29:14; Ier 8:9

20Unde* este înţeleptul? Unde este cărturarul? Unde este vorbăreţul veacului acestuia? N-a** prostit Dumnezeu înţelepciunea lumii acesteia?*Isa 33:18 **Iov 12:17; Iov 12:20; Iov 12:24; Isa 44:25; Rom 1:22

21Căci* întrucât lumea, cu înţelepciunea ei, n-a cunoscut pe Dumnezeu în înţelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioşi prin nebunia propovăduirii crucii.*Mat 11:25; Luca 10:21; Rom 1:20; Rom 1:21; Rom 1:28

22Iudeii*, într-adevăr, cer minuni, şi grecii caută înţelepciune,*Mat 12:38; Mat 16:1; Marc 8:11; Luca 11:16; Ioan 4:48

23dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei* este o pricină de poticnire, şi pentru neamuri o nebunie**,*Isa 8:14; Mat 11:6; Mat 13:57; Luca 2:34; Ioan 6:60; Ioan 6:66; Rom 9:32; Gal 5:11; 1 Pet 2:8 **1 Cor 1:18; 1 Cor 2:14

24dar pentru cei chemaţi, fie iudei, fie greci, este puterea* şi înţelepciunea** lui Dumnezeu.*Rom 1:4; Rom 1:16; 1 Cor 1:18 **Col 2:3

25Căci nebunia lui Dumnezeu este mai înţeleaptă decât oamenii, şi slăbiciunea lui Dumnezeu este mai tare decât oamenii.

26De pildă, fraţilor, uitaţi-vă la voi, care aţi fost chemaţi: printre voi nu* sunt mulţi înţelepţi în felul lumii, nici mulţi puternici, nici mulţi de neam ales.*Ioan 7:48

27Dar Dumnezeu a ales lucrurile* nebune ale lumii, ca să facă de ruşine pe cele înţelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii, ca să facă de ruşine pe cele tari.*Mat 11:25; Iac 2:5; Ps 8:2

28Şi Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii şi lucrurile dispreţuite, ba încă lucrurile care* nu sunt, ca** să nimicească pe cele ce sunt,*Rom 4:17 **1 Cor 2:6

29pentru ca* nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu.*Rom 3:27; Efes 2:9

30Şi voi, prin El, sunteţi în Hristos Isus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înţelepciune*, neprihănire**, sfinţire şi răscumpărare††,*1 Cor 1:24 **Ier 23:5; Ier 23:6; Rom 4:25; 2 Cor 5:21; Fil 3:9 Ioan 17:19 ††Efes 1:7

31pentru ca, după cum este scris: „Cine* se laudă să se laude în Domnul.”*Ier 9:23; Ier 9:24; 2 Cor 10:17

©2022 Lorand.work